Senin, 07 Februari 2011

Nama Untuk Semua Anak Perempuan

A

Adeeva Afsheen Myesha Rosyadi
 • Adeeva, Adiva : 1) Menyenangkan, sedap, lemah lembut (Arab) 2) Sopan santun, baik budi (Hebrew)
 • Afsheen : Bersinar seperti bintang di langit (Arab)
 • Myesha, Myisha, Myeisha, Myeshia, Myiesha, Myeasha, Mysha : 1) Lincah, bersemangat, seperti wanita (Arab) 2) Karunia kehidupan
 • Rosyadi : Nama ayahnya
Adelheid Larina Devi
 • Adelheid : Orang yang mulia, bangsawan (German)
 • Larina : Burung camar (Yunani)
 • Devi, Deva, Daeva, Dewi : 1) Bersifat ketuhanan, hebat (Hindi) 2) Ratu, bersih (Sansekerta)
Adelle Dwi Alexa → Putri kedua yang mulia dan penolong umat manusia
 • Adelle : Orang yang mulia dan Tentram (Jerman)
 • Dwi : Putri ke dua
 • Alexa : Pembela umat manusia/penolong (Yunani & Jerman)
Adellia Kusuma Rachmawati
 • Adellia, Adele, Adella, Adelle, Adalene, Adelie, Adelina, Adali : Kaum bangsawan yang bersifat tenang dan tentram (German)
 • Kusuma : 1) Nama bunga (Melayu) 2) Sekuntum bunga, berbudi luhur (Indonesia) 3) Bunga yang indah (Jawa)
 • Rachmawati → Rachma : Kasih sayang + Wati : Wanita (IMHO)
Adesya Utama Ardani
 • Adesya : ?
 • Utama : Penting, sama (Indonesia)
 • Ardani, Ardhani : Kendi untuk upacara agama, suci (Sansekerta)
Adhwa Fajri Annada → The light of the morning dew; Cahaya embun pagi
 • Adhwa : Cahaya
 • Fajri : Pagi
 • Annada : Embun
Adia Rafa Fathina
 • Adia : 1) Hadiah dari Tuhan (Afrika) 2) Gabungan nama ayah ibunya, Adit dan Mia
 • Rafa : Kebahagiaan
 • Fathina : Cerdas
Adinda Kirana Satrio
 • Adinda : Adik
 • Kirana : Cahaya yang terang benderang (Jawa)
 • Satrio : 1) Prajurit yang gagah berani 2) Nama keluarga
Adira Nova Azzahra
 • Adira, Adirah, Adeera, Adyra, Adeerah, Adyrah, Adeira, Adeirah, Adiera : 1) Seorang mulia yang memiliki kekuatan besar (Hebrew / Arabic) 2) Gabungan nama ayah ibunya
 • Nova : Bulan November
 • Azzahra : Sangat baik & cerdas
Adivia Hana Wardani Dima → Ratu bunga mawarnya keluarga.
 • Adivia : ?
 • Hana, Hanna, Hanaa : 1) Tuhan itu anggun (Cekoslowakia) 2) Bunga, berkembang (Jepang) 3) Bunga, satu agama (Indonesia) 4) Berada (Jawa) 5) Paling disukai, bunga (Arab)
 • Wardani : Bunga mawar (Arab)
 • Dima, Dema : Hujan lebat (Arab)
Aerilyn Bellvania Cintakirana (Vania) → Putri cantik anugerah dari Tuhan yang dicintai dan bersinar, kehadirannya membawa kasih dan kesejukan dalam keluarga
 • Aerilyn : Beautifull air (udara yang murni dan menyejukkan)
 • Bellvania → Bell : Cantik, penuh kasih, yang disayang (Latin) + Vania : 1) Hadiah dari Tuhan (Rusia) 2) Kupu-kupu (Yunani)
 • Cintakirana → Cinta : Cinta (Indonesia) + Kirana : Cahaya yang terang benderang (Jawa)
Afidenaya Dian Gayatri Mangunsong
 • Afidenaya → Afi : Lahir di hari Jum’at + Adenaya : Anak perempuan pertama ayahnya (Afrika)
 • Dian : Cahaya
 • Gayatri : Mempunyai tiga kekuatan
 • Mangunsong : Nama marga ayahnya
Afifa Fitiya → The one who is clean and honorable; Anak perempuan yang suci dan memiliki harga diri
 • Afifa : Terhormat
 • Fitiya : Suci
Afifa Nahda Rafanda → Wanita santun (anaknya dian dan agus) yang menjaga kesuciannya sehingga menjadi wanita (orang) mulia
 • Afifa, Afifah : Suci, murni, yang mensucikan diri, yang baik (Arab)
 • Nahda : Mulia
 • Rafanda → Rafa : 1) Makmur, kaya, senang, keberuntungan, kebahagiaan, kemakmuran (Arab) 2) Jalan penghidupan yang tentram, merdeka, bahagia dan sempurna (Indonesia) 3) Wanita santun + Anda : Gabungan nama ayah ibunya
Afifah Fitri Wijanarko
 • Afifa, Afifah : Suci, murni, yang mensucikan diri, yang baik (Arab)
 • Fitri : Yang sebenarnya, yang sesungguhnya
 • Wijanarko : Nama keluarga
Afila Nurfazwa
Afnie Kasmy → Buah hati
Afra Naila Arkarna → The Daughter as a gift on the third night full moon is shining heart; Anak perempuan sebagai anugerah di malam ke-13 bulan purnama yang menerangi hati
 • Afra : Malam ke-13 bulan purnama
 • Naila : Anugerah
 • Arkarna : Hati yang terang
Aghna Valerie Yusuf
 • Aghna : 1) Seorang yang menjadi kaya 2) Suci (Irlandia)
 • Valerie, Valeri, Valeree, Valerey, Valery, Valarie, Valari, Valeria, Vallery : Kuat, berani, mempunyai sifat kepahlawanan (Latin)
 • Yusuf : 1) Nama nabi 2) Nama ayahnya
Aileen Nathania Winata
 • Aileen : Cahaya
 • Nathania : Pemberian Tuhan
 • Winata : Nama keluarga ayahnya
Aimeric Permata
Aina Cempaka Widjanarko
 • Aina : 1) Always (Finland) 2) Love (Chinese/Japanese)
 • Cempaka : Bunga Cempaka
 • Widjanarko : ?
Aina Talita Zahran → A girl’s eyes is glistening; Mata seorang gadis yang berkilau
 • Aina : Mata
 • Talita : Gadis
 • Zahran : Keindahan
Ainayya Fathiyyaturahma → Bidadari bermata indah pembuka rahmat
 • Ainayya : Mata yang indah
 • Fathiyyaturahma → Fathiyya, Fathiya : Kemenangan, kegembiraan, kebahagiaan(Arab) + Rahma : Kesetiaan, diberi banyak berkah (Indonesia)
Aini Rini Yara Fadillah
 • Aini, Aeni, Ain : 1) Mata (Melayu) 2) Kebahagiaan, kehormatan & pernikahan, cinta kehidupan (Indonesia) 3) Mata yang berharga, mata yang indah (Arab)
 • Rini, Rina : 1) Kelinci kecil (Jepang) 2) Wanita yang baik hati dan cantik, kecil dan ulet (Indonesia)
 • Yara : 1) Kupu-Kupu Kecil (Arab) 2) Mawar merah yang terdapat di gurun pasir yang munculnya setahun sekali
 • Fadillah, Fadheela. Fadheela, Fadhilah, Fadhilla, Fadila, Fadilah, Fadilla : Bersifat benar, berbudi tinggi, berbeda, mulia, sifat yang baik, kebaikan, yang utama, yang menonjol (Arab)
Ainiya Faida Azmi → The girl who has a strong will and usefulness like a springing lushed tree; Anak yang memiliki ketegaran hati dan bermanfaat bagai pohon rimbun yang bersemi
 • Ainiya : Pohon rimbun yang bersemi
 • Faida : Manfaat
 • Azmi : Keteguhan hati
Ainun Mahya → A Shinning eyes; Mata yang bersinar
 • Ainun : Mata
 • Mahya : Bersinar
Aira Syahraini Apriyagung Putri
 • Aira → Air : 1) Udara (Inggris) 2) Cairan (Indonesia)
 • Syahraini : Dua bulan (Arabic)
 • Apriyagung Putri : Putri dari ayahnya
Aisah Sofia Melody AL-Awalia
 • Aisah : Cantik, pintar, arti spesifiknya kemakmuran
 • Sofia : Kebijaksanaan
 • Melody : Gabungan nama orang tua
 • Al-Awalia : Yang pertama
Aisha Alifa → Friendliness alive; Keramahtamahan yang hidup
 • Aisha : Hidup
 • Alifa : Keramahtamahan
Aisha Farhana → Alive and cheerful Girl; Anak perempuan yang hidup dan bergembira
 • Aisha : Hidup
 • Farhana : Gembira
Aisha Mughny Shaliha → The girl whose life is filled with riches and kindness; Anak perempuan yang hidupnya penuh dengan kekayaan dan kebaikan
 • Aisha : Hidup
 • Mughny : Kaya
 • Shaliha : Shalihah
Aisha Syifa Aalinarrohman → Aisha si obat penerang kedua orang tuanya dan juga penyayang.
 • Aisha : Nama istri Nabi Muhammad
 • Syifa : Obat
 • Aalinarrohman → Alina, Aalina : 1) Terang (Sansekerta) 2) Mulia (Arab) + Rohman : 1) Nama belakang ayahnya 2) Penyayang
Aisyah Aila Varisha → Pembuka cahaya (menjadi pembuka untuk semuanya, memberikan cahaya, kelancaran & kesuksesan baik untuk keluarga, keimanan, pekerjaan & rizqy) yang mulia yang mencontoh Aisyah & dia adalah anak perempuan dari Andra Fahreza & Rahmawati
 • Aisyah : Istri Rasulullah SAW yang punya sifat ramah, pandai & baik
 • Aila : 1) Keteguhan, kebijaksanaan, pengaruh dan kekuasaan (Indonesia) 2) Pohon oak (Inggris-Amerika) 3) Pembuka cahaya (Arab)
 • Varisha : Mulia
Aisyah Ayudia Inara Yansun → Semoga menjadi seorang perempuan yang baik, cantik, pintar, berkharisma, rendah hati dan tidak sombong sehingga kelak dia dapat berguna untuk orang2 yang ia cintai.
 • Aisyah : Seorang perempuan yang baik
 • Ayudia : Cantik, Rendah hati
 • Inara : Berkharisma, pintar
 • Yansun : Nama ayahnya
Aisyah Nuha Zahira
 • Aisyah : Seorang perempuan yang baik
 • Nuha : Intelek, pikiran (Arab)
 • Zahira → Zahir : Yang cantik berseri (Arab)
Ajeng Pramesti Ramadhani → Permaisuri/putri bangsawan yang lahir di bulan suci ramadhan yang akan menjadi rahmat dan berguna bagi orang tua, kehidupan sosial, pekerjaan dan agamanya.
 • Ajeng : Putri bangsawan (Jawa Kuno)
 • Pramesti : Permaisuri (Sansekerta)
 • Ramadhani : Bulan Ramadhan
Ajury Adil Diha
Akia Kynatha Nadezda Haryono
 • Akia : Saudara perempuan (Arab)
 • Kynatha : ?
 • Nadezda : ?
 • Haryono : Nama ayahnya *IMHO
Akifa Naila → The girl who likes staying in mosque is pleasure to give; Wanita yang rajin beritikaf di masjid dan suka memberi
 • Akifa : Wanita yang raji beritikaf di masjid
 • Naila : Anugerah
Alana Maika Chen
 • Alana, Alan : Cheerful
 • Maika, Michael : Who is like God
 • Chen : Nama marga ayahnya
Alayya Dzikra Gavaputri
 • Alayya → Alayyah : Yang berderajat luhur (Arab)
 • Dzikra : Peringatan
 • Gavaputri → Gava : ? + Putri : Anak perempuan
Alesha Zahra Saputra → Semoga anak-anak kita memang jadi anak-anak yang bisa selalu membawa kebahagiaan, takut pada Tuhan, selalu dilindungi Tuhan dan menjadi anak yang beruntung
 • Alesha : Selalu di lindungi Allah (Arab). Beruntung
 • Zahra : Bunga mawar
 • Saputra : Nama ayahnya
Alessa Azkayla Nadhifa
Aleesya Amenda
Aleiya Maisara
Aleyza Naiaraputri Kusumo
 • Aleyza : Joy, holy atau sacred to God (Hebrew)
 • Nayara : 1) Pemberi kedamaian (Indian Americans) 2) Mulia (Arabic))
 • Kusumo : Nama keluarga
Alifa Hibatillah Rayyana
 • Alifa : Anak pertama
 • Hibatillah : Anugrah dari Allah SWT (Arab)
 • Rayyana : ?
Alifa Naufalyn Fikria Rabbani → Anak yg dermawan yang suka berpikir & cerdas, suka berdzikir & selalu ingat kepada Allah
 • Alifa : Anak pertama
 • Naufalyn : Dermawan
 • Fikria : Berpikir/cerdas,
 • Rabbani : Berdzikir
Alifah Khalda Soraya (Khalda) → Perempuan Utama yang dimuliakan Allah SWT
Alika Naila Putri → Putri yang sukses & jujur.
 • Alika, Alikha, Alikah, Alesa : 1) Yang tercantik (Afrika) 2) Bangsawan (Hawai) 3) Kebahagiaan, kehormatan & pernikahan, kecantikan (Indonesia) 4) Cinta (Arab)
 • Naila : Kesuksesan (Arab)
Alina Sekar Arumingratri A*** (Aline)
 • Alina : Cantik (Polandia)
 • Sekar : Bunga (Jawa)
 • Arumingratri → Arum : Harum (Jawa) + Ing : Di (Jawa) + Ratri : Malam hari (Jawa)
 • A*** : Nama depan ibunya
Alisha Khaira Wilda → Kemuliaan dan kebaikan seorang bidadari
 • Alisha : Mulia
 • Khaira : Baik
 • Wilda : Bidadari
Aliyyah Nabila Zahra
 • Aliyah, Aliyyah, Alia, Alia : Agung, bangsawan, mulia, tinggi, derajat social yang tinggi (Arab)
 • Nabila : Keturunan bangsawan (Arab)
 • Zahra, Zahrah, Zahraa, Zahre, Zahreh, Zahara, Zaharra, Zahera, Zahira : 1) Berkulit putih, bunga (Swahili) 2) Bunga yang sedang mekar (Arab)
Aliyyah Nur’aini Shafiyah Putri Sampurna → Cahaya mataku yang jernih dan berderajat tinggi
 • Aliyah, Aliyyah, Alia, Alia : Agung, bangsawan, mulia, tinggi, derajat social yang tinggi (Arab)
 • Nur’aini → Nur : Cahaya + ‘Aini : Mata
 • Shafiyah : Jernih (Arab)
 • Putri : Anak perempuan
 • Sampurna : Nama ayahnya
Allisya Aura Ma’rifah
 • Allisya : ?
 • Aura : Udara, angin sepoi-sepoi (Yunani)
 • Ma’rifah : ?
Almaqhvira Keysha Putri (Keysha) → Seorang putri yang maha pengampun (selalu memberi ampunan)
 • Almaqhvira : Ampunan
 • Keysha : ?
 • Putri : 1) Anak dari raja 2) Nama keluarga ibunya
Alula Farzana Ayunindya
 • Alula : 1) Yang pertama (Arabic) 2) Gabungan nama orang tuanya Agung Waluyo dan Rina Aulia
 • Farzana : Bijak, pandai (Islamic)
 • Ayunindya : Gadis cantik yang diberi kelebihan (Indonesia)
Alvina Faraditya
Alya Adriana → Orang yang sangat suka melakukan kebaikan yang tiada henti nisbahnya.
 • Alya : Kehebatan, kemuliaan (Arab)
 • Adriana : ?
Alya Dewina Maryam Laksono
 • Alya : Kehebatan, kemuliaan (Arab)
 • Dewina : Cantik seperti dewi
 • Maryam, Siti Maryam : Wanita yang tegar dan tabah, salah satu dari dua wanita yang dijamin masuk syurga
 • Laksono : Nama ayahnya
Alya Jazilah → Semoga menjadi anak/orang yang bijak dalam berkata-kata dan mengamalkan apa yang diperkatakan.
 • Alya : Kehebatan, kemuliaan (Arab)
 • Jazilah : ?
Alya Maraya
 • Alya : Kehebatan, kemuliaan (Arab)
 • Maraya : ?
Alya Mukhbita → Wanita yang tinggi derajatnya dan berakhlak mulia
Alysa Intan Santika
 • Alysa : Permaisuri (Yunani)
 • Intan : Batu berharga, permata (Jawa)
 • Santika : ?
Alysha Sarah Humayra
 • Alyssa : Noble, truth, rational
 • Kayla : Pure and beloved
 • Hofmann : Nama keluarga
Alyssa Putri Cleymans
 • Alyssa : Kepercayaan
 • Putri : Anak perempuan
 • Cleymans : Nama ayahnya
Alyssa Vanya Nazila
 • Alyssa : Kepercayaan
 • Vanya : Sangat ramah (Slavic)
 • Nazila : ?
Amala Nadhifa Nuaim → Amalan yang bersih sehingga mendapatkan kenikmatan yang berlebih
Amina Malika Salma → Ratu/Pemimpin yang dipercaya dan dapat memberikan keselamatan
 • Amina: amanah, yang dipercaya
 • Malika: Ratu, Pemimpin
 • Salma: Keselamatan
Amrina Rosyada → Petunjuk (solusi) bagi segala masalah
Anahatta Ramadhina Rheva Prasetiya → Wanita harum dan setia yang lahir dibulan penuh kesucian
 • Anahatta : Perpaduan cinta & kasih sayang
 • Ramadhina : Penuh dgn rahmat
 • Rheva : Lahir dengan kekuatan (Latin)
 • Prasetiya : Nama ayahnya
Anais Jelita
Anastasha Vianni Gracella
 • Anastasha : ?
 • Vianni : Diambil dari violin (biola)
 • Gracella : Anak anugrah dari Tuhan
Anastasia Vania Feodora Selfianto
Anbiyaa Juno Khaliluna
 • Anbiyaa : 1) Para nabi 2) Diambil dari surat AL-QUR’AN ke 21 yang dimana dia lahir jam 9 malam
 • Juno : Dewi kesuburan & dewi kematian (Romawi Kuno)
 • Khaliluna : Kekasih kami. Diambil dari tafsir surat AL-FATIHAH
Andara Lintang Maiza
 • Andara : Anak Gadis
 • Lintang : Bintang (Jawa)
 • Maiza : Gabungan nama ayah ibunya
Andhara Kirana Mahestri
 • Andhara : Manusia
 • Kirana : Cahaya terang benderang
 • Mahestri : Perempuan yang kuat
Andi Fatimah Maryam Qurrata’lain Al-Mutmainnah → Semoga menjadi anak yg pandai dan cerdas dalam hal agamanya (seperti Fatimah) dan menjadi wanita yang dapat menjaga harga dirinya & kesuciannya (seperti Maryam), yang indah dipandang mata oleh setiap org dan memiliki jiwa yg tenang
 • Andi : Gelar dr tanah Bugis
 • Fatimah : Nama putri Nabi Muhammad yg paling mulia
 • Maryam : Nama ibundanya Nabi Isa Alaihissalaam, wanita paling suci
 • Qurratal’ain : 1) Nama seorang ulama yg selain cantik rupawan jg berilmu tinggi 2) Yang indah dipandang mata
 • Al-Mutmainnah : Jiwa yg tenang (Ayat Al-Quran)
Andrea Reenee Shevanya
 • Andrea, Andria, Andrianna, Andreia, Andreina, Andreya, Andriana, Andreana, Andera : Courageous and strong (Greek, Latin)
 • Reenee, Renée, Ranae, Ranay, Ranée, Renae, Renata, Renay, Renaye, René : One who has been reborn (French)
 • Shevanya : ?
Angelica Adra Wahyu Leora
Anindita Keisha Zahra → Seorang putri yang tanpa kekurangan dan tanpa cacat dan memiliki akhlak seperti putri Rasulullah SAW.
 • Anindita : Seorang yang tanpa kekurangan dan tanpa cacat (Jawa)
 • Keisha : Putri
 • Zahra : Nama Salah Satu Putri Rasulullah SAW (Arab)
Anindita Khairinniswa → Wanita yg cantik & baik hati anak Hudi & Wita
 • Anindita → 1) Unggul, tanpa cela, sempurna 2) Ani : Cantik (Hawai) + Dita : Gabungan nama ayah ibunya, Hudi dan Wita
 • Khairinniswa : Baik hati
Anindita Parameswari
 • Anindita : Unggul, tanpa cela, sempurna
 • Parameswari → Parama : Manusia + Iswara/i : Unggul, terpilih, paling utama
Anindya Aisyah Fikr Al-Baasith
 • Anindya : Sempurna
 • Aisyah : Nama istri kanjeng Rosul SAW, yang cantik, pintar ilmu fiqh, kesehatan, dll
 • Fikr : Sang pemikir
 • Al-Baasith : Diambil dari Asmaul Husna artinya sang Maha Lapang
Anindya Maheswari Adiputri
 • Anindya : Sempurna
 • Maheswari : Bidadari yang cantik
 • Adiputri : Nama ayahnya
Anisa Ramadhani Roselien
 • Anisa : Perempuan
 • Ramadhani : Karena lahirnya di bulan ramadhan
 • Roselien → Rose+ Lien : Gabungan nama neneknya
Anna Izzati Syauqina → Putri muliaku yang dirindukan
Annika Cordelia Maharani → Ratu yang baik hati dan anggun
 • Annika : Anggun (Spanyol)
 • Cordelia : Baik hati (Latin)
 • Maharani : Ratu (Sastra lama)
Annina Mehulinta Ginting
Annisa Faiha → The girl who has many advantage; Anak perempuan yang memiliki banyak kelebihan
 • Annisa : Anak Perempuan
 • Faiha : Banyak kelebihan
Annisa Kasturi Naim → The girl of the heavenly host is fragrant like kasturi flowers; Anak perempuan penghuni surga yang harum bagai bunga kasturi
 • Annisa : Anak Perempuan
 • Kasturi : Bunga Kasturi
 • Naim : Surga Naim
Aqila Syua Firayza → Anak yang cerdas pancaran sinar firayza
 • Aqila : Cerdas
 • Syua : Pancaran Sinar
 • Firayza : Nama ayahnya
Aqilah Ghoziyah Al-Fath
Aqilah Taqy Zhafirah
Aqilasha Queennaya Garnetarin → Manusia berakal dan berakhlak seperti Siti Aisyah yang merupakan ratu ayah bundanya dan permata kakek kakeknya
 • Aqilasha → Aqil : Bijaksana, berakal (Arab) + : Diambil dari nama istri nabi Siti Aisyah
 • Queennaya → Queen : Ratu + Naya : Gabungan nama ayah ibunya, Resna dan Sunjaya
 • Garnetarin → Garnet : Nama salah satu bebatuan, garnet + Arin : Singkatan dari nama kakeknya
Arij Addahma El-Fariza → The chosen green garden which is fragrant; Kebun hijau pilihan yang sangat harum
 • Arij : Harum
 • Addahma : Kebun hijau
 • El-Fariza : Terpilih
Ariqa Fatina → The kind and attractive girl; Anak perempuan baik budi dan menarik hati
 • Ariqa : Baik
 • Fatina : Menarik
Arkana Deva Sashikirana → Dewa pelindung buat keluarga dan lingkungannya yg berparas cantik seperti bulan purnama
 • Arkana : Pelindung
 • Deva : Dewa
 • Sashikirana : Bulan purnama
Armelle Kaitlyn Huang
 • Armelle : Putri
 • Kaitlyn : Anak kesayangan yang mungil
 • Huang : Nama keluarga ayahnya
Artahsasta Kavindra Nararya → Anak yan:g gagah berani dan berhati mulia seperti pujangga
 • Artahsasta : Pejuang yg gagah berani
 • Kavindra : Pujangga
 • Nararya : Mulia
Artanya Rinjani Landjanun
 • Artanya → Art : Seni (Inggris) + Anya : Grace/favor (Rusia) → Berkah/rahmat yang mempunyai cita rasa seni yang tinggi
 • Rinjani : Diambil dari nama gunung terindah di Indonesia yang letaknya di Lombok
 • Landjanun : Nama keluarga ayahnya
Aruna Sachi Kayana → Anak yang suci, ceria, bersinar hangat dan selalu memberikan kebahagiaan kepada orangtuanya
 • Aruna : Sinar senja kemerah-merahan (Sansekerta)
 • Sachi : Anak kebahagiaan (Jepang)
 • Kayana : Suci (Sansekerta)
Arwen Alexandra
 • Arwen : Nama karakter dalam film LOTR
 • Alexandra, Alexandria, Alexandrea, Alixandra, Alessandra, Alexis, Alondra, Aleksandra, Alejandra, Sandra, Sandrine, Sasha : 1) Diambil dari nama pecatur rusia yg cantik 2) A helper and defender of mankind (Greek)
Ashley Adanna
 • Ashley, Ashlie, Ashlee, Ashleigh, Ashly, Ashleye, Ashlya, Ashala, Ashleay : 1) Diambil dr nama aktris Ashley Judd 2) From the meadow of ash trees (English)
 • Adanna : Father’s Daughter (Afrika)
Askana Sakhi → A kind and gracious girl; Anak perempuan yang baik hati dan murah hati
 • Askana : Anak perempuan yang baik hati
 • Sakhi : Murah hati
Asoka Firda Rahmadania Malaon → Bunga Asoka dari sorga yang akan menjadi rahmat bagi dunia putri keluarga Malaon
Assyifatu Haifa → The girl is like a thirsty healer; Anak perempuan yang bagaikan obat penawar dahaga
 • Assyifatu : Obat penyembuh
 • Haifa : Ramping
Asya Ardenia Rahdian → Berkah Tuhan berupa cahaya yang bisa menjadi tempat untuk berlindung
 • Asya : Cahaya
 • Ardenia : Tempat berlindung
 • Rahdian : 1) Nama ayahnya 2) Berkah Tuhan
Athaya Rizallia Octanta
 • Athaya : Karunia dari Allah SWT
 • Rizallia : Nama ayahnya
 • Octanta : Nama bulan Oktober
Athifa Farihan Warda → The girl with an happy feeling like a rose; Anak perempuan yang memiliki perasaan gembira bagai bunga mawar
 • Athifa : Perasaan
 • Farihan : Gembira
 • Warda : Bunga mawar
Atika Balqis Azizah → A gracious and glorious queen; Ratu mulia yang pemurah
 • Atika : Pemurah
 • Balqis : Ratu
 • Azizah : Mulia
Atika Zahra Ratifa → The girl who is gracious, cheerful and having good personality; Anak perempuan yang berakhlak baik, pemurah dan berseri-seri
 • Atika : Pemurah
 • Zahra : Berseri-seri
 • Ratifa : Berakhlak baik
Atiqa Fairuz Khalisa → A beautiful girl like a solid precious stone; Anak perempuan yang cantik bagai permata murni
 • Atiqa : Anak perempuan yang cantik
 • Fairuz : Permata
 • Khalisa : Murni
Atiya Arrum Aryanti
 • Atiya = Hadiah
 • Arrum = Salah satu surah Al-Qur’an yang di dalamnya terdapat sebagai dasar dimana orang disatukan/dipertemukan berlainan jenis dalam perkawinan
 • Aryanti = Gabungan nama ayah ibunya Ambar & Yanto
Audhylya Eka Putri → Anak Ugi dan Hery yang membawa berita menyenangkan adalah perempuan pertama.
 • Audhylya → Audhy : Keberanian seorang bangsawan/kuat + Lya : Pembawa berita yang menyenangkan
 • Eka : Satu, pertama
 • Putri : Perempuan
Audis Maritzabell
Audrey Jasmine Aliaputri
 • Audrey, Audree, Audry, Audra, Audrea, Adrey, Audre, Audray, Audrin : Wanita yang memiliki kekuatan seperti bangsawan (Inggris)
 • Jasmine, Jaslyn, Jaslynn, Jasmeen, Jasmin, Jasmina, Jasminda, Jasmyn, Jasmyne : Bunga melati yang memiliki wangi harum semerbak (Persia)
Audrey Nathania → Anugerah Tuhan yang Kuat
 • Audrey, Audree, Audry, Audra, Audrea, Adrey, Audre, Audray, Audrin : 1) Wanita yang memiliki kekuatan seperti bangsawan (Inggris) 2) Mulia (Perancis)
 • Nathania : Anugerah Tuhan
Aufa Alfya Rygye
 • Aufa : Yang lebih tepat
 • Alfya : Memiliki seribu sifat
 • Rygye : Gabungan nama ayah ibunya
Aufa Rizky Aulia
Aufti Tsabitha Zhahirah
Aulia Izzatunnisa → The girl who has love and glory; Anak perempuan yang penuh rasa cinta dan kemuliaan
 • Aulia : Penuh rasa cinta
 • Izzatunnisa : Anak perempuan yang memiliki kemuliaan diri
Aulia Zahra Roy
Aura Jihan Fadilla
Aura Latisha Aquina → Ratu yang memancarkan cahaya(sinar) kebahagiaan
 • Aura : Sinar atau Cahaya
 • Latisha : Keceriaan, kebahagiaan
 • Aquina : Ratu, pemimpin wanita
Aurantiasya Naura Vinrie → Bunga yang berwarna jingga, anak dari ayah dan ibunya
 • Aurantiasya : Jingga
 • Naura : Bunga
 • Vinrie : Gabungan nama ayah ibunya
Aurelia Syahidati Putri
 • Aurelia : Yang keemasan, makmur, bahagia (Latin)
 • Syahidati : ?
 • Putri : Anak perempuan
Aurella Ivana Marillee → Anak yg dititipkan Tuhan kepada kami
Aurell Revita Angeline Pelupessy
 • Aurell → Aurum : Pagi yang keemasan, emas (Latin)
 • Revita : Hidup kembali, kehidupan (Indonesia)
 • Angeline : Diambil dari nama neneknya
 • Pelupessy : Nama keluarga
Aurora Pradipta Amelia
 • Aurora, Aurore, Aurea, Aurorette (Latin) : Cahaya pagi yang pertama muncul, dewi fajar
 • Pradipta : Cahaya yang menerangi
 • Amelia : ?
Ava Dasha Adore → Perempuan anugrah dari Tuhan yang mengagumkan
 • Ava Adore : Diambil dari lagunya The Smashing Pumpkins
 • Ava, Eva, Avada, Avae, Ave, Aveen, Avah : 1) First woman (Greech) 2) Strength, desired (German) 3) Alive (Hebrew) 4) Bird (Latin) 5) Voice, song, sound (Persian) 6) The juniper tree (Old French) 7) Like a bird (Engglish America)
 • Dasha : Anugrah dari Tuhan
 • Adore : Kekaguman (Inggris)
Ava Naima Dewi → Anak perempuan pertamanya Arienda dan Farid, yang cantik seperti dewi dan (insyallah) membawa kebahagiaan dan rejeki bagi sekelilingnya.
 • Ava, Eva, Avada, Avae, Ave, Aveen, Avah : 1) First woman (Greech) 2) Strength, desired (German) 3) Alive (Hebrew) 4) Bird (Latin) 5) Voice, song, sound (Persian) 6) The juniper tree (Old French) 7) Like a bird (Engglish America)
 • Naima → Naeema : Membawa kebahagiaan dan rejeki bagi sekelilingnya
 • Dewi : Nama belakang keluarga
Avariella Alesya
 • Avariella : Wanita yang kuat
 • Alesya : Gabungan nama ayah ibunya, Alexandria & Syaiful
Aydinastin Aylakiva
 • Aydinastin : Pemimpin yang kuat dan cerdas
 • Aylakiva : Pembawa cahaya perlindungan
Ayla Sia Alandy
 • Ayla : Seorang Jedi perempuan berkulit biru yang gagah berani dan jagoan (diambil dari bukunya Star Wars)
 • Sia : Penyanyi cewek yang sering nyanyi sama Zero 7 dan suaranya sangat unik dan orangnya very down to earth
 • Alandy : Nama belakang ayahnya
Aysha Ailani Arka→ Pemimpin yang soleh & bijaksana, yg bisa menebarkan cahaya
 • Aysha : Wanita soleha & terhormat
 • Ailani : Pemimpin yang bijaksana
 • Arka : Cahaya matahari
Azalea Khaliqa Dzahin → Anak yg anggun ciptaan Allah yg cerdik dan pandai
 • Azalea : 1) Bunga, anggun (Yunani) 2) Demokrasi (Arab)
 • Khaliqa : Ciptaan Allah (Arab)
 • Dzahin : Cerdik dan pandai
Azka Salsabila Dayyina Putri
Azka Syandana Rahman → Kebaikan yang lebih bersih & lebih sempurna dan mengalir terus
 • Azka : Lebih bersih, lebih sempurna (Arab)
 • Syandana : Mengalir terus (Sansekerta)
 • Rahman : Kebaikan (Arab)
Azkadina Maritza
 • Azkadina : Saleh dan taat kepada agama
 • Maritza : Diberkati
Azmi Ryadhil Abror
Azmi Zidanil Naufal

B

Balqis Fayruz Zaman → Ratu yang menjadi permata sepanjang zaman dan bagi orangtuanya
 • Balqis : Ratu & Istri Nabi Sulaiman
 • Fayruz : Permata
 • Zaman : 1) Masa, waktu 2) Nama belakang ayahnya
Belani Tyang Alithandoko → Diharapkan setelah dewasa dia jadi orang yang dapat memperjuangkan hak-hak orang banyak.
 • Belani Tyang Alit : Membela orang kecil (Jawa)
 • Handoko : Nama ayahnya
Belvana Luthfia Fithri → Anak yang jujur, lemah lembut dan suci
 • Belvana : Jujur (Latin)
 • Luthfia : Lemah lembut (Arab)
 • Fithri : Suci (Arab)
Binar Cahaya Indrasara → Binar cahaya bulan
 • Indrasara : Bulan
Binar Cahaya Sasikirana → Binar cahaya bulan
 • Sasikirana : Bulan Purnama
Bizzati Hanif Raushan Fikri

C

Caecilia Citraningtyas Winanti
 • Caecilia : Diambil dari nama salah satu orang suci
 • Citraningtyas → Citra : Bayangan + Ning : Di + Tyas : Hati
 • Winanti : Yang dinanti (Jawa)
Caitlynn Anjanique Tjandra → Murni pemberian Allah
 • Caitlynn : ?
 • Anjanique : ?
 • Tjandra : Nama belakang ayahnya
Callysta Nathania Febriani → Anugerah tercantik dari Tuhan untuk Febry dan Ani
Caressa Chise → Semoga menjadi little star-nya mama papa yang lembut perhatian dan penuh kebajikan
 • Caressa : Perempuan yang lembut, atau perhatian
 • Chise : Little star atau bisa juga diartikan torrent of wisdom
Chairunnisa Salsabila Putri
 • Chairunnisa, Khairunnisa : Gadis yang paling cantik
 • Salsabila : Nama mata air di surga, musim semi (Arab)
 • Putri : Anak perempuan
Chayarini Widy Auliadisty
Chayra Fayyola Nadhifa → Putri yang memiliki pribadi yang baik dengan hati yang tulus dan bersih
 • Chayra, Khairah : Kebaikan (Arab)
 • Fayyola : Ketulusan (Afrika Selatan)
 • Nadhifa, Nadhif : Bersih
Chelsy Niktyo Sachiko Santoso
Cira Amadia Wikan
 • Cira : Matahari (Italia)
 • Amadia Wikan : Sederhana nan Alim (Bali)
Clara Nathania Hardy → Anugrah Tuhan yang cantik buat keluarga Hardy
 • Clara : Cantik/terindah
 • Nathania : Anugrah Tuhan/hadiah dari Tuhan
 • Hardy : Gabungan nama ayah ibunya
Cordelia Khansa Rafani → Wanita yg baik hati, hangat, bahagia dan kaya raya.
 • Cordelia : Gadis yg hangat & baik hati (Arab)
 • Khansa : Wanita yang baik (Arab)
 • Rafani : Bahagia serta kaya raya (Arab)
Cut Aldila Febiana
Cut Alviana Fortundhiya
Cut Alya Fitriana
Cut Syamillah Waty → Seorang pahlawan yang memiliki tahilalat di wajah keindahan
 • Cut : Nama seorang pahlawan di aceh
 • Syamillah : Tahi lalat yang ada di wajah
 • Waty : Keindahan

D

Daffa Nurul Azizan Khasyatullah
Dafhina Adinda Putri
Dalili Fahimah → Pemimpin yang bijak dan punya kemampuan memimpin
Damara Ramadhani Maritza
 • Damara : Gadis yang cantik (Sansekerta)
 • Ramadhani : Bulan Suci Ramadhan
 • Maritza : Selalu di beri limpahan rejeki oleh Allah SWT (Arab)
Damaris Afifah Yuharman → Wanita yg sopan dan santun serta bermartabat tinggi
 • Damaris : Wanita yg sopan dan santun (Yunani)
 • Afifah : Wanita yg bermartabat tinggi (Arab)
 • Yuharman : Nama ayahnya
Daneen Jenna Alesha
 • Daneen : Princess
 • Jenna : Heaven, paradise
 • Alesha : Protected by God
Danesha Aquina Athaya Toska → Walaupun kelak anak ini sukses setinggi langit (biru) dia gak akan lupa daratan (hijau=bumi). singkatnya akan selalu rendah hati.
 • Danesha : Cerdas, karena menurutku perempuan harus cerdas
 • Aquina : Quin, lebih karena anak pertama perempuan
 • Athaya : Anugrah Illahi, walau bagaimanapun, danesha adalah rahmat dari Allah
 • Toska : Warna campuran hijau dan biru, terinspirasi dari penyanyi sindentoska
Daundra D’Kanza Syaurellia → Anak yang dapat melindungi dan selalu seperti bunga yang keemasan.
 • Daundra, Daun : Pelindung
 • D’Kanza, Kanz : Harta yang terpendam (anak)
 • Syaurellia : Nama ayahnya. Aurell sendiri artinya bunga yang keemasan.
Daundra Putri Thalia
 • Daundra : Pelindung
 • Putri : Anak perempuan
 • Thalia : Mekar (Yunani)
Davina Aisyah Aqilah
Davina Puan Ralyzqia → Satu yang tercinta seorang putri, rizki untuk Raya dan Selly
 • Davina, Davine : Disayangi (Ibrani)
 • Puan : ?
 • Ralyzqia : ?
Deandra Raynelle Dintarina (Andra) → Wanita pemberian Tuhan buah cinta Widy & Erina
 • Deandra : Berasal dari Tuhan (Latin)
 • Raynelle : Ratu atau wanita (Latin)
 • Dintarina : Diambil dari kata Widy cinta Erina
Deeva Zevanna Dekaputri
 • Deeva, Diva : Dewi kecantikan
 • Zevanna : Pusaka berharga
 • Dekaputri : Putri dari Bp. Deka
Demitri Fauziyah Syifa Imtinan
 • Demitri : Namaku
 • Fauziyah : ?
 • Syifa : Penyembuh
 • Imtinan : Anugrah
Denisha Ananda Revi
 • Denisha → Danish : Pengetahuan, bijak (Arab)
 • Ananda Revi : Anaknya Reny dan Yuvi
Desty Aulia Putri
Devika Sarisha Madhuri → Dewi kecil yang anggun dan cantik. Sekalipun hanya sedikit tetaplah berusaha menjadi seorang dewi yang akan membantu/menolong orang lain dengan sepenuh hati dan tanpa pamrih
 • Devika : Dewi kecil
 • Sarisha : Anggun
 • Madhuri : Manis/cantik
Dhia Naila Hana → Orang yang suka memberi tanpa keberatan
Dhia Syarafana Cahaya
Disaya Rajwa Hatma
 • Disaya : Arah (Thailand)
 • Rajwa : Harapan (Arab)
 • Hatma : Nama ayahnya
Dorothea Tanaya Putri Anindita

E

Earlyta Arsyfa Salsabila Hamdani → Awal yang cantik menjadi anak yg mulia dan menjadi mata air surga bagi orangtuanya
 • Earyta → Early : Awal + Lyta : Jelita, cantik
 • Arsyfa : Mulia (Arab)
 • Salsabila : Mata air surga (Arab)
 • Hamdani : gabungan nama ayah ibunya
Eidra Putri Anggadipura
 • Edira : Dari nama ayahnya
 • Putri : Jenis kelaminnya
 • Anggadipura : Nama keluarga
Eldreda Riorra Lenneth Applechloe
 • Eldreda : Gadis bijak
 • Riorra : ?
 • Lenneth : Kuat
 • Applechloe : Pohon apel yang sedang bersemi
Elisabeth Davina Quinn Andisca → Anak Budi dan Sisca yang paling dicintai, pintar dan bijaksana
 • Elisabeth : Nama babtis
 • Davina : Kecintaan, kekasih
 • Quinn : Pintar dan bijaksana
 • Andisca : Anak Budi dan Sisca
Elora Fairuz Messi
 • Elora : Pembawa kebahagiaan
 • Fairuz : Permata (Arab)
 • Messi : Diambil dari nama Lionel Messi pemain bola terkenal
Elvira Mutia Anggraini
Elysia Safa Haura → Anugerah dari surga seorang wanita berkulit putih yang tegar
 • Elysia : Anugerah dari Surga
 • Safa : Tegar
 • Haura : Wanita yang putih
Emira Giza Humairah
Evangeline Li Tunggal → Kabar baik untuk keluarga Li dan Tunggal
 • Evangeline : Kabar baik
 • Li Tunggal : Nama ayah dan ibunya
Evelyn Magdalena Irianto

F

Fabian Nuriel Keiru → Anak yang menjadi cahaya kemakmuran keluarga Ira & Heru
 • Fabian : Kemakmuran (Latin)
 • Nuriel : Cahaya (Arab)
 • Keiru : Gabungan nama ayah ibunya
Faihansa Raisan
 • Faihansa → Faiha : Memiliki banyak kelebihan + Hansa : Nama salah seorang pejuang muslimah yg stronger di jaman Nabi Muhammad SAW
 • Raisan : Nama keluarga ayahnya
Farah Hasywaza Audreymayna → Kami berbahagia atas kehadiran anak sebagai pengisi kekosongan selama ini, dan semoga dia menjadi anak yang sholehah, berguna bagi agama, nusa dan bangsa
 • Farah : Bersuka cita, krn kami senang atas kehadiran nya yg sudah lama di tunggu-tunggu
 • Hasywaza, Hasywa : Pengisi kehampaan
 • Audreymayna → Audrey : Bangsawan, semoga dia menjadi anak yang disegani dan berwibawa + Mayna : Lahir bulan Mei
Faranissa Khanza Zahra Asyfa
Fathimah Ghaida Azzahrah
Fathiya Aulia Nisa
 • Fathiya : Kemenangan
 • Aulia : Mulia
 • Nisa : Wanita
Fathiya Azzahrah → Anak pertama yang secantik bunga
Fathiya Zahra Santoso → Anaknya Santoso seorang wanita pemenang/unggul dan bersinar/cemerlang
Fatin Amabel Nirwasita → Wanita Cantik yang baik hati dan bijaksana
Fayza Meifira
 • Fayza : Pemenang (Arab)
 • Mei : Bulan kelahiran
 • Fira : Gabungan nama ayah bundanya, Lutfi & Ira
Febianne Hijra Syairraini
 • Febianne : Bulan kelahiran
 • Hijra : Bulan hijriah
 • Syairraini : Nyanyian hujan
Ferreneza Amevie Lavianto
Filzah Risky Amalina
Firdania Zahrah Nurafifah
Francine Mentari
Freya Anindita Rahmalia
 • Freya : Dewi cinta dan kesuburan (Skandinavia)
 • Anindita : Sempurna
 • Rahmalia : Penggalan dari rahma aulia, berarti yang diberi rahmat oleh para aulia

G

Gabriella Valerie Annayaputri Pratolo → Putri anaknya Anna dan Pratolo yg kuat
Galuh Pitantri Anindyanari
Gazelle Ivy Lovely Kanter
Grace Efata Scherienne Harefa
Graciella Vania Nataniel
 • Graciella → Grace : Nama ibunya + Ciella : ?
 • Vania : Diambil dari nama panggilan kakak dan adik dari ayah dan ibunya
 • Nataniel : Nama keluarga
Gwen Alexandra Larasati Zahwan
Gwen Syareefa Putri → Anak perempuan yg cantik dan dimuliakan
 • Gwen, Gwyneth : 1) Diambil dari nama Gwen Stefani 2) Cantik (Wales)
 • Syareefa, Syarifa : Yang di muliakan (Arab)
 • Putri : Anak perempuan H

H

Hagya Sophia
 • Hagya → Aya : Kehidupan, cahaya matahari, suci (Turkish)
 • Sophia : Kebijaksanaan
Haifa Hanna Alhawarizmi
 • Haifa : Ramping dan halus
 • Hanna : Bunga (Jepang)
 • Alhawarizmi : Cendikiawan muslim
Haninda Aulia
Hannah Edith Togatorop
Hanny Octavia Ramadhani Savitri → Buah kasih sayang kami yg lahir dibulan October yg bersamaan dgn bulan suci ramadhan & nantinya kami harapkan jadi wanita yg suci/agung
 • Hanny → Honey : Panggilan sayang
 • Octavia : Bulan kelahiran, bulan October
 • Ramadhani : Bulan Ramadhan
 • Savitri : Wanita yg suci/agung
Haura Tuhfah Hazimah → Wanita berkulit putih bermata hitam yang sangat berharga yang memiliki keteguhan hati
 • Haura : Wanita berkulit putih bermata hitam
 • Tuhfah : Yang sangat berharga
 • Hazimah : Yang memiliki keteguhan hati
Haura Zahra Ramadhania
Hazura Indar Faradiba → Semoga bisa menjadi anak saleha yang bisa membawa kebahagiaan bagi orang2 di sekitarnya, berbudi pekerti baik, dan mampu membentengi dirinya tanpa melupakan kaidah2 ketimuran dan agama.
 • Hazura : Membentengi diri
 • Indar : Diambil dari nama neneknya
 • Faradiba : 1) Gabungan nama ayah ibunya 2) Farah : Joy + Adiba : Cultured
Helyanna Dorothy Michaela Haryanto
Hilyatul Aulia → Pakaian atau perhiasan para aulia (wali Allah)
Hikari Azzahra
 • Hikari : Cahaya
 • Azzahra : Nama panggilan Aisyah, putri nabi Muhammad SAW. Yang berseri-seri (Arab)

I

Iffa Khalisa Balqis → Putri ayah dan ibu yang akan selalu memimpin dengan penuh kejujuran, kelembutan serta mempunyai jiwa yg ikhlas.
 • Iffa : 1) Jujur & ikhlas. 2) Gabungan dari nama ayah ibunya
 • Khalisha : Penuh kelembutan
 • Balqis : Ratu di negeri Yaman, isteri Nabi Sulaiman
Immanoella Sekar Ayu
Inas Luluah Asri
 • Inas : Baik hati
 • Luluah : Permata
 • Asri : Nama bapaknya
Inggrid Saskia Adristi Tawas → Anak Pemberian Tuhan Yang Baik yang akan menjadi pahlawan dan pelindung bagi sesamanya
 • Inggrid : Anak pahlawan
 • Saskia : Pelindung manusia (Hawai)
 • Adristi : Pemberian Tuhan Yang Baik
 • Tawas : Nama marga (Menado)
Intan Agrasandhya Wijaya → Kehadirannya menjadi sesuatu yang berharga laksana matahari, yang selalu menyinari keluarga kami
 • Intan = sesuatu yang berharga
 • Agrasandhya = Matahari terbit
 • Wijaya = selalu ada nama keluarga juga
Irdina Ilmuna → Kehormatan / pengetahuan
Isma Adwa Hanania → Memelihara cahaya yg dikasihi Allah
Ixia Maira Naobie → Bulan kebahagiaan Dina dan Bobie
 • Ixia : Nama sebuah bunga yang berarti kebahagiaan
 • Maira : Bulan (Islami)
 • Naobie : Gabungan nama ayahnya ibunya, Dina dan Bobie
Ixora Christi Gratia

J

Jacyntha Octavania
 • Jacyntha, Jacenda, Jacenia, Jacenta, Jacindia, Jacinna, Jacinta, Jacinth, Jacintha, Jacey : Sejenis bunga bakung (Spanyol)
Jasmine Nur Annisa → Semoga menjadi perempuan yg punya pribadi bagus, selalu berjalan dlm terang agamanya dan selalu menjaga nama baik dirinya, keluarga dan agamanya.
 • Jasmine : Bunga melati
 • Nur : Cahaya
 • Annisa : Wanita, perempuan
Janneta Khairani
Jibrilla Firyal Andavie (Jifa)
 • Jibrilla : Diambil dari nama malaikat Jibril
 • Firyal : Nama putri dari mesir
 • Andavie : Anak Dani dan Novie
Jihan Makailah Fakhirah
 • Jihan : Wanita terhormat (Arab)
 • Makaila : Pemberian Allah (Arab)
 • Fakhirah : Yang baik atau bagus (Arab)

K

Karaissa Naraya Anantiar
 • Karaissa : Cahaya dan beriman (Kara dan Raissa)
 • Naraya : Bahagia dan besar (Nara dan Raya)
 • Anantiar : Gabungan nama orang tua
Karina Tranggana Harmawan
 • Karina : Kasih Rio dan Nina
 • Tranggana : Bintang (Jawa)
 • Harmawan : Nama belakang ayahnya
Kayla Athaya Hasan → Pemberian/anugerah yang cantik dari Allah untuk keluarga Hasan
 • Kayla : 1) Putri yang dicintai, cantik 2) Mahkota (Ibrani)
 • Athaya : Pemberian dari Allah SWT
 • Hasan : Nama keluarga
Kayla Azzahra
Kayla Cikal Mulia (Kayla) → Semoga Kayla menjadi putri yang disayangi sebagai anak pertama yang akan membawa pada kemuliaan
 • Kayla : 1) Beloved princes. Putri yang dicintai, cantik 2) Mahkota (Ibrani)
 • Cikal : Yang pertama
 • Mulia : Diambil dari nama personil AB3 Widi Mulia. Kemuliaan
Kayla Fatimah Azzahra Ramadina
Kayla Gindya Azzahra
 • Kayla : Mahkota
 • Gindya : Gabungan nama ayah ibunya, Indro & Maya
 • Azzahra : Nama putri Nabi Muhammad Fatimah Azzahra
Kayla Hana Maharani
Kayla Putri Sanjaya (Kayla)
 • Kayla : Mahkota, kehormatan (Yahudi)
 • Putri : Diambil dari ibunya, Ayu Putri Wahono
 • Sanjaya : Diambil dari nama ayahnya, Doddy Sanjaya
Kayla Zhafira Syah Khair
 • Kayla : Mahkota (Latin)
 • Zhafira : Selalu beruntung (Arab)
 • Syah : 1) Nama belakang ayahnya 2) Alam (Arab)
 • Khair : 1) Nama belakang ibunya 2) Baik (Arab)
Kaynameera Janeeta Dwimanto → Putri Kay Anugerah Illahi untuk Dwimanto
 • Kaynameera → Kay : ? + Ameera : Putri
 • Janeeta : Anugerah illahi
 • Dwimanto: Nama ayahnya
Kaysha Aziza → Hidup bahagia dan mulia
 • Kaysha : Hidup dalam kebaikan dan bahagia
 • Aziza : Mulia
Kayyisa Ghania Afrin
 • Kayyisa : Wanita cerdik dan bijaksana
 • Ghania : Cantik
 • Afrin : Yang beruntung
Keenar Hanna Nailatul Izzah → Ciptaan yang memperoleh berkah dan kemuliaan
 • Keenar, Kinaryo : Ciptaan (Jawa)
 • Hanna : Berkah
 • Naila : Yang suka memberi, yang memperoleh/mendapatkan kesuksesan
 • Izzah : Kekuatan, tenaga
Keira Tatyanna Hadiradewi
 • Keira = Kependekan dari kesayangan Emir dan Ran
 • Tatyanna = Queen of fairies
 • Hadiradewi → Hadira : Precious + Dewi : Dewa dan dewi
Keisha Zahirah Margana
 • Keisha : Favorite (Afrika)
 • Zahirah: ?
 • Margana : ?
Kekira Athaleta Almeera Rahman → Satu yg tercinta anugerah seorang putri yg jujur dan pengasih
 • Kekira : Lovely one, satu yg tercinta (Hawai)
 • Athaleta → Atha : Anugerah (Arabic) + Letha : Truthful (Inggris)
 • Almeera : Putri (Arab)
 • Rahman : 1) Nama belakang ayahnya. 2) Pengasih (Arab)
Kenar Sadina Ikanah
 • Kenar : Sinar rembulan
 • Sadina : Pemilik kebaikan
 • Ikanah : Berhati Penunjuk
Keona Graniasha Mahalaadi → Love your life, my precious gift, o’ the great lady
 • Keona = God’s gracious gift (Hawaiian)
 • Graniasha → Grania : Love (Gaelic) + Asha : Life (African)
 • Mahalaadi → Mahala : Woman (American Indian) + Adi : Great, agung (Indonesian)
Keysha Aqilla Reviera
 • Keysha : Pohon pelindung
 • Aqilla : Terhormat
 • Reviera : Nama bunga (Belanda)
Khalila Sharen
 • Khalila, Khalilah (Arab) : Kesayangan
 • Sharen : ?
Khalisah Aulia Dimyati
 • Khalisah : Cantik
 • Aulia : Mulia/wali
 • Dimyati : Nama ayahnya
Khalisa Naura Athifa Wardhani
 • Khalisa : Murni, suci
 • Naura : Bunga
 • Athifa : Penuh kasih sayang
 • Wardhani : Nama belakang ayahnya, Wardhana
Khansa Abhyasa Chakkari Libinuko
 • Khansa : Seorang pejuang wanita(Arab)
 • Abhyasa : ?
 • Chakkari : ?
 • Libinuko : ?
Khansa Fidelya
 • Khansa : Seorang pejuang wanita (Arab)
 • Fidelya : ?
Khansa Hafishah Nabilah
 • Khansa : Seorang pejuang wanita (Arab)
 • Hafishah : ?
 • Nabilah : ?
Khansa Kayyisah Jamil → Wanita yg cantik dan sabar seperti sahabat Nabi Muhammad yang memiliki kecerdikan
 • Khansa : 1) Seorang pejuang wanita (Arab) 2) Sahabat nabi yang sabar 3) Wanita berhidung mancung
 • Kayyisah : Wanita Cerdik
 • Jamil : Bagus, indah, cantik
Khanza Chaeruniza Karmid
 • Khanza, Khansa : 1) Seorang pejuang wanita (Arab) 2) Sahabat nabi yang sabar 3) Wanita berhidung mancung
 • Chaeruniza : ?
 • Karmid : Nama ayahnya
Khayla Almira Maritza → Putri Cantik yang mendapat berkah Allah
 • Khayla : Cantik
 • Almira, Almeera, Almeira, Almiera, Almyra, Almirah, Almeerah, Almeirah, Almierah : Putri, anak perempuan yang dilahirkan untuk menjadi bangsawan (Inggris)
 • Maritza, Marissa, Maressa, Maricia, Marisabel, Marisha, Marisse, Maritza, Mariza, Marrissa : 1) Mendapat berkah Allah (Arab) 2) Wanita dari lautan (Latin)
Kiandra Anaia Putri Mangunkusumo → Sebuah keajaiban yang merupakan jawaban dari Tuhan anak perempuan keluarga Mangunkusumo.
 • Kiandra : Keajaiban
 • Anaia : Jawaban Tuhan, anak ibu dan ayah
 • Putri : Anak perempuan
 • Mangunkusumo : Nama keluarga
Kiara Irza Hisanah
 • Kiara : ?
 • Irza : ?
 • Hisanah : Cantik
Kikandrya Charmaraiza → Kiriman karunia dari yang diatas yang merupakan cahaya penolong yang mempesona
 • Kikandrya : Singkatan dari Kiriman karunia dari yang di atas
 • Charmaraiza → Charm : Mempesona + Rai : Cahaya + Iza : Penolong
Kinanthi M*** Nalini
 • Kinanthi : Tembang jawa
 • M*** : Nama keluarga
 • Nalini : Cantik
Kinanty Nur Fathiyya Ragata → Cahaya kemenangan yang dinanti-nantikan
 • Kinanty : Yang dinanti
 • Nur : Cahaya
 • Fathiyya : Kemenangan
 • Ragata : Nama ayahnya
Kirana Raksa Mahardhika → Cahaya pelindung kebijaksanaan
 • Kirana : Cahaya
 • Raksa : Pelindung
 • Mahardhika : 1) Kebijaksanan 2) Nama belakang ayahnya
Kyla Putri Dewanti Saksono
 • Kyla : Pimpinan
 • Putri : Anak perempuan
 • Dewanti : Gabungan nama ayah ibunya
 • Saksono : Nama keluarga

L

Lakeisha Dyan Faranissa
 • Lakeisha = Hidup sejahtera
 • Dyan = Gabungan nama orang tua
 • Faranissa = Wanita gembira
Laradella Shafyna Prameswari → Wanita cantik utama yang penuh kebahagiaan.
Latetia Sheilafia → Wanita sempurna yang sehat lahir maupun batin.
 • Leticia, Letitia, Latetia = Kegembiraan (Latin)
Latisha Amirahyaputri Keswara
 • Latisha : Kebahagiaan
 • Amirahyaputri → Amiraputri : Anak perempuan Mia dan Rama + Hya : Diambil dari nama hotel tempat ayah ibunya menginap, Hotel Hyatt + Putri : Anak perempuan
 • Keswara : Nama belakang ayahnya
Lidwina Gresani Diva Maheswari
 • Lidwina : Gabungan nama kakeknya, Lie & Winardi
 • Gresani : Singkatan dari Gregorius sayang Nonie
 • Diva : Bidadari
 • Maheswari → Maha & Iswari : Wanita yang utama(Sansekerta)
Liefya Kadi Fathimah
 • Liefya → Lie : Gadis manis (Cina) + Efya : Perempuan lahir di hari Jumat (Afrika)
 • Kadi : Mirip (Jawa)
 • Fathimah : Putri nabi
Lintang Anggita Rarasati
Ludwina Zevania
Luna Jingga Attharyanda Kampua → Bulan berwarna jingga yang suci dan bersih milik Ryan dan Nida Kampua
Luna Radinka Gerryputri
 • Luna : Lady of the Moon
 • Radinka : Menyenangkan (Slavic)
 • Gerryputri : Putri ayahnya
Luqyana Chalwa Zakiah → Perjumpaan yang manis yang tumbuh dengan baik

M

Maharani Putri Annisa
Maharesi Sophia Azadi
Maheshvari Keumala Meulia
 • Maheshvari → Mahesh : The great ruler, great God/Lord (Sansekerta) + Shiva : Penyeimbang alam, penghancur juga pencipta (Sansekerta)
 • Keumala = Flower (Aceh)
 • Meulia = Nama dari ayahnya
Mahiraqil Umaira
 • Mahiraqil → Mahira : Mahir, cerdik, pandai + Aqil : Baik budinya
 • Umaira : ?
Malaika Azzurri Jenie (Leica)
 • Malaika : Malaikatnya ayah dan ibunya
 • Azzurri : Langit biru (Italia). Nama julukan tim sepakbola Italia
 • Jenie : Nama keluarga ayahnya
Malika Nahla Adhitama
 • Malika, Malikah, Malyka, Maleeka, Maleika, Malieka, Maliika, Maleaka : Ratu (Arabic)
 • Nahla : Lebah (arabic)
 • Adhitama : Nama ayahnya
Malika Putri Mahameru → Semoga menjadi ratu ( pemimpin ) yang adil semegah, setinggi, seindah Mahameru
 • Malika : Ratu (dari Asmahul Husna Al Maliq = Raja)
 • Putri : Perempuan
 • Mahameru : Gunung Mahameru (Gunung tertinggi di Jawa)
Malika Rafa Khairiya → Ratu yang baik hati
 • Malika, Malikah, Malyka, Maleeka, Maleika, Malieka, Maliika, Maleaka : Ratu (Arabic)
 • Rafa : 1) Makmur, kaya, senang, keberuntungan, kebahagiaan, kemakmuran (Arab) 2) Jalan penghidupan yang tentram, merdeka, bahagia dan sempurna (Indonesia) 3) Wanita santun
 • Khairiya : Baik hati
Malta Kristina Rachman
Marchilla Zawiah Zhufairah → Yang mendapat kemenangan
 • Marchilla : Diambil dari bulan Maret dlm Inggris
 • Zawiah : Gabungan namaayah ibunya
 • Zhufairah : Kemenangan (Arab)
Marisykha Gifthani
Marsha Almaira
Marsheila Nashwa Rahmasabina
 • Marsheila : Gabungan nama
 • Nashwa : Harum
 • Rahmasabina → Rahma : Penggalan nama ibunya+Sabina : Nama neneknya
Maulidya Nurbaiti Aditama → Cahaya rumah yang utama, yang lahir di bulan Maulid
Mazaya Nur Shadrina
Meinanda Cahyani Salsabilla
 • Meinanda : Anak yang lahir di bulan Mei
 • Cahyani : Terbungkus sinar
 • Salsabilla : Mata air surga
Meuthea Najlaa Raudhatunisya → Wanita bermata indah dari taman surga
 • Meuthea : Transformasi dari mutiara
 • Najlaa : Mata yang indah
 • Raudhatunisya → Raudha : Taman surga+Nisya : Dari annisa artinya wanita
Meuthia Zahwa Awliyya
Mezzaluna Azka Haura
 • Mezzaluna → Mezza : Wanita + Luna : Bulan sabit
 • Azka : Wanita berkulit putih
 • Haura : Wanita bermata bulat
Michaelangela Eowyn Herlina
Midori Rahmadhany Putri
 • Midori : Hijau (Jepang)
 • Rahmadhany : ?
 • Putri : Anak perempuan

N

Nabila Istighfarina Amelia Putri
 • Nabila = Kebahagiaan, kemurahan hati, kedermawanan (Arab)
Nabila Oktavelin Nydia Syarief (Velin) → Si Velin yang lahir di bulan Oktober semoga menjadi anak yang cerdas, mulia dan dapat sebagai Tempat Perlindungan
Nada Razani Musyaffa
 • Nada : Kemurahan hati, kedermawanan, embun (Arab)
 • Razani, Razan, Razaan : Keseimbangan, perasaan, kehormatan (Arab)
 • Musyaffa = ?
Nadhifa Zahira Qurratu’ain → Bersih berkilau dan sedap di pandang mata.
Nadia Amirah Ata’ Al-Rahman Hermanto → Puteri pertama yang dianugerahkan oleh Allah SWT anaknya Hermanto
 • Nadia : Pertama, permulaan (Arab)
 • Amirah : Pemimpin/puteri
 • Ata’ Al-Rahman : Pemberian dari Allah SWT
 • Hermanto : Nama ayahnya
Nadia Azzahra Fauzi
 • Nadia : Pertama, permulaan (Arab)
 • Azzahra : Luar biasa & cerdas
 • Fauzi : Kejayaanku
Nadia Basma → Senyuman yg pertama
 • Nadia = Pertama, permulaan (Arab)
 • Basma = Senyuman (Arab)
Nadine ‘Aziizah → Harapan yang mulia
 • Nadine : Harapan
 • ‘Aziizah : Yang Mulia
Nadine Makayla
 • Nadine, Nadia, Nadja, Nadya, Naadiya, Nadie, Nadiyah, Nadea, Nadija = Yang penuh harapan (Slavic)
 • Makayla : ?
Nadine Salwa Putri Arya
 • Nadine, Nadia, Nadja, Nadya, Naadiya, Nadie, Nadiyah, Nadea, Nadija : Yang penuh harapan (Slavic)
 • Salwa : Pelipur lara, burung puyuh (Arab)
Nadja Aluna → Anak pertama Luki dan Nia yang diharapkan bersinar seindah bulan
 • Nadja : Hope
 • Aluna → A : Menandakan anak pertama + Luna : 1) Bulan 2) Gabungan nama ayah ibunya, Luki & Nia.
Nadya Alyssa Azzahra
 • Nadine, Nadia, Nadja, Nadya, Naadiya, Nadie, Nadiyah, Nadea, Nadija : Yang penuh harapan (Slavic)
 • Alyssa : Bangsawan yang tercantik penuh dengan kebenaran
 • Azzahra : Luar biasa & cerdas
Nadya Oktaviani Wibawa → Perempuan pembawa kesetiaan, harapan buat kedua orangtuanya kelak dewasa tumbuh menjadi orang yang berwibawa, arif dan bijaksana dalam menjalani hidup di dunia.
 • Nadya : Gabungan nama ayah ibunya. Nanda Anton dan Yati
 • Oktaviani : Lahir bulan Oktober
 • Wibawa : Diharapkan besar nanti jadi orang yg berwibawa, arif dan bijaksana
Naeema Azkadina Ristianto → Semoga menjadi anak yang dirahmati Allah swt yang insyaallah jd anak shaliha.
 • Naeema : Yang dirahmati
 • Azkadina : Shaliha
 • Ristianto : Nama belakang ayahnya
Nafeeza Kireynahikari → Sesuatu yang berharga, cantik dan bercahaya
 • Nafeeza, Nafisah, Nafeesa : Sesuatu yang berharga, permata, mutiara (Arab)
 • Kireynahikari → Kirey : Cantik + Na : ? + Hikari : Cahaya
Nafisha Aurellia Zen
 • Nafeeza, Nafisah, Nafeesa : Sesuatu yang berharga, permata, mutiara (Arab)
 • Aurellia = Yang keemasan, makmur, bahagia (Latin)
 • Zen = ?
Naila Salsabila → Yang mendapatkan mata air di surga.
 • Naila = Yg mendapatkan
 • Salsabila = Nama salah satu mata air di surga
Nakeisha Zahra → Wanita berkulit putih/berpipi merah
Naomi Niken Larasati → Semoga menjadi anak yang baik buat orang sekitarnya (manis dan menyenangkan) dan bisa menenangkan jiwanya sendiri.
 • Naomi : Manis dan menyenangkan (Ibrani)
 • Niken : Anak perempuan (Jawa)
 • Larasati : Jiwa yang tenang (Jawa)
Nasya Kalila Raysyaputri → Putri yg beriman penuh kasih sayang yg lahir dari keajaiban Tuhan
Nasya Talitha Azalia → Gadis ajaib yang selalu di lindungi
 • Nasya : Keajaiban
 • Talitha : Gadis
 • Azalia : Yang selalu dilindungi
Nasyitha Naura Krasiva
 • Nasyitha : Aktif, giat, atau rajin (Arab)
 • Naura : Bunga (Arab)
 • Krasiva : Cantik (Rusia)
Naura Amanta Nur Utomo → Bunga cintanya keluarga/ayah ibunya
 • Naura : Bunga
 • Amanta : Cinta
 • Nur : 1) Cahaya 2) Nama keluarga ibunya
 • Utomo : 1) Utama 2) Nama keluarga ayahnya
Naura Fauzhara Putri
 • Naura : Bunga dari surga
 • Fauzhara → Fauzi : Keselamatan atau pun orang yang terpuji
 • Putri : Anak perempuan raja
Naura Jasmine Zaafarani → Bunga melati di taman yang harum dan wangi
Naura Makaila Khalisa Tuzzahra
Nayana Azzaira Prayogo
Nayla Syifa Nathania
Naylana Khansa Janeeta (Lana) → Anugerah yang terbesar dari Allah SWT untuk saya dan Iyay dan kelak menjadi pejuang muslimah yang suka memberi/menolong.
 • Naylana → Nayla : Suka Memberi
 • Khansa : Pejuang Muslimah
 • Janeeta : Pemberian dari Tuhan
Naysa Ramania Putri Lestari
 • Naysa : Keajaiban tuhan (Hebrew)
 • Ramania : Menyenangkan (Sansekerta)
 • Putri : Anak perempuan
 • Lestari : Langgeng, Istiqomah (Jawa)
Nayya Zahra Nawakhira
Nazlea Auliannisa → Pemimpin Wanita yang lahir dari buah cinta yang ever after
 • Nazlea : Gabungan nama ayah ibunya. Na + Anzar love ever after
 • Auliannisa : Pemimpin wanita
Nazma Alifah Amabel
 • Nazma : Bintang (Arab)
 • Alifah : Rendah hati, pandai bergaul (Arab)
 • Amabel : Lovable, sweety, cute (Latin)
Neysa Quinnova → Ratu berhati suci yang bersinar terang
 • Neysa : Suci, murni
 • Quinnova → Quinn, Queen : Pemberi nasehat + Nova : 1) Bulan november 2) Bintang yang mengeluarkan energi cahaya paling besar
Nicolle Graciela Putri Wijaya → Putri keluarga Wijaya yg anggun, mempesona dan penuh kemenangan
Nikeisha Gina Farras → Putriku yg cerdas
 • Nikeisha : Anak perempuan/Putri
 • Gina : Singkatan nama ayah dan ibunya
 • Farras : Cerdas
Ni Made Hariramrta Dayananda
 • Ni Made → Ni : Perempuan + Made : Menunjukkan anak ke-2
 • Hariramrta → Harirama + Amerta : Air kehidupan
 • Dayananda : Anak yang memberi kekuatan
Nirwasita Zahwa Ramadhani (Hawa) → Perempuan cantik nan bijaksana yang lahir di bulan suci
 • Nirwasita : Bijaksana (Sansekerta)
 • Zahwa : Cantik (Arab)
 • Ramadhani : Karena lahir tepat malam Ramadhan
Nisriinaa Shiddiq
 • Nisriinaa : Mawar putih
 • Shiddiq : 1) Nama ayahnya 2) Jujur, salah satu sifat nabi Muhammad SAW.
Nisrina Anatasya Earlene
Nufaisah Ramadhani
 • Nufaisah : Yang elok, yang berharga
 • Ramadhani : Bulan ramadhan
Nuramalia Anisarani Widad → Cahaya wanita yang beramal dan selalu dicintai
Nurul Izza Az Zahwa
Nurul Khairani Alifya → Cahaya yang baik dari putri pertamaku

O

Olivia Christa Avariella (Ocha) → Semoga dia bisa menjadi pengikut Kristus yg senantiasa diberi kekuatan dalam memberitakan kabar damai sejahtera
 • Olivia : Kedamaian
 • Christa : Pengikut Kristus
 • Avariella : Wanita kuat
Olivia Geordine Prameswari
 • Olivia : Damai
 • Geordine : Gabungan nama ayah ibunya
 • Prameswari : Permaisuri

P

Pradipta Maharani Widharry
 • Pradipta, Pradeepta : Bercahaya (Hindu)
 • Maharani : Princess, ratu (India)
 • Widharry : Gabungan namay ayah ibunya, Widaningsih & Harry
Praisya Tsaqila Azzahra
Putri Alya Safiqha → Wanita mulia yang baik dan penyayang
 • Putri : Wanita (Jawa)
 • Alya : Kemuliaan
 • Safiqha : Yang baik dan penyayang

Q

Qamela Sezja Elfazhara → Putri atau permata Elfa pelindung yang cantik & sempurna
 • Qamela → Kamila : Sempurna (Mesir)
 • Sezja : Pelindung (Rusia)
 • Elfazhara → Elfa : Gabungan nama ayah ibunya + Zhara : Putri, permata, bersinar, fajar (Alkitab, Persia dan Timur)
Qanita Awigya Maheswari → Bidadari yang berilmu, berwawasan luas dan tekun beribadah
 • Qanita : Taat, berbakti, bila sholat lama berdiri
Qaulan Sadida Anzata
 • Qaulan Sadida artinya : Perkataan yang benar (Q.S Al-Ahzab ayat 70)
 • Anzata : Anak Suhelza dan Thaharah
Qonita Ghaida Raihana
Qyara Anjani Divanti → Inti hati putri yg bijaksana dan semoga bisa jadi perempuan yang bijaksana dalam mejalankan kehidupannya
 • Qyara : Inti hati
 • Anjani : Bijaksana
 • Divanti : putri atau anak perempuan
Qytara Constantia
 • Qytara : Wewangian (Timur Tengah)
 • Constantia : Diambil dari kata constantin

R

Rachel Gifanny
 • Rachel : Anak perempuan yang dikagumi Allah SWT
 • Gifanny : Kesenangan
Radella Swift Tioria (Gabriela) Situmorang
 • Radella : Penasehat
 • Swift : Tangkas, ligat (Inggris)
 • Tioria → Tio : Diambil dari Aek Sitio-tio (kampung buyutnya di Bakkara) + Ria : Nama buyut perempuannya
 • Gabriela : Malaikat Agung (untuk nama baptisnya)
 • Situmorang : Nama keluarga
Rafa Ayesha Fazila Putri
Rafa Rasendrya Rygye → Anak yang berbahagia, kaya raya, dan tajam panca inderanya
 • Rafa : Anak yang bahagia dan kaya raya
 • Rasendrya : Tajam panca inderanya
 • Rygye : Tajam panca inderanya
Raffi Rizqullah
Rahma Nada Syahla → Kasih sayang kecerian mata yang kebiru – biruan
 • Rahma, Rahmi : Kasih sayang, belas kasih (Arab)
 • Nada : 1) Harapan (Rusia) 2) Embun (Arab) 3) Pemberian (Timur Tengah)
 • Syahla : Yang memiliki mata kebiru-biruan (Arab)
Raidah Qanitah Wibowo → Pemimpin yang taat dari putri keluarga Wibowo
Raissa Hanum Misaki Susanto
 • Raissa : Bunga mawar (Inggris)
Raissa Putri Elysia Sadira → Putri Bintang dari surga yang beriman
 • Raissa : Yang beriman
 • Putri : Anak perempuan
 • Elysia : Dari surga
 • Sadira : Bintang
Rakhshandrina Kaysa Syifa → Penyembuh yang bercahaya dan berani
 • Rakhshand : Cahaya
 • Kaysa : Berani
 • Syifa : Penyembuh Rania Luthfana Al-Haq
 • Rania = Berdiri paling depan; Kerajaan (Sansekerta)
Rania Luthfana Al-Haq
Rania Pramesthi Bunga Aditya → Bunga bangsawan yg membawa nama aditya & berdiri paling depan, untuk membela kebenaran tentunya.
 • Rania : Berdiri paling depan; Kerajaan (Sansekerta)
 • Pramesthi : Bangsawan
 • Bunga : Bunga
 • Aditya : Nama ayahnya
Ratu Aqilah Mahdiyyah
Ratu Rezkya Ramadhani
Regina Caeli Santoso
 • Regina : Ratu
 • Caeli : Surga
 • Santoso : Nama keluarga ayahnya
Reina Nur Rezki
Reinissa Zhafira Ramadhani → Perempuan Terhormat yang bertingkah laku baik dan selalu beruntung adalah putri dari Syahreja Ramadhan dan Suryani
 • Reinissa → Rei : 1) Sopan, bertingkah laku baik (Jepang) 2) Terhormat (Jepang Kuno) + Nissa : Perempuan (Arab)
 • Zhafira : Selalu beruntung/menang(Arab)
 • Ramadhani : Gabungan dari ayah ibunya, Ramadhan dan Yani
Riani Mutia Azzahra → Gadis yang selalu ceria, taat dan suci/cantik
 • Riani : Gadis yang ceria, riang, gembira
 • Mutia : Taat
 • Az-Zahra : Suci, bunga, cantik
Rifdah Kemala Ayuningsih
Rifira Maharani Syah Assjarif
Rinelly Aurelia Naurah Zafarani → Bunga yang berkilau dan harum wangi
 • Rinelly : Gabungan nama ayah ibunya
 • Aurelia : Keemasan
 • Naurah : Bunga
 • Zafarani : Harum
Rivanya Zahrashaumi Yandri
 • Rivanya : Gabungan nama orang tua
 • Zahrashaumi → Zahra : Bunga dipadang pasir +Shaumi : Lahirnya di bulan puasa
 • Yandri : Nama ayahnya.
Rizkia Kaylanisa Setiawan → Rizki dr Allah SWT, seorang perempuan yang cantik dan dicintai, puteri keluarga Setiawan
 • Rizkia : Rizki dr Allah SWT
 • Kaylanisa : Perempuan yg cantik dan dicintai
 • Setiawan : Nama keluarga
Rizky Zhafira Ferisa → Pemberian dari Tuhan, seorang wanita yangg sukses dan penuh kemenangan untuk Ferry dan Lisa
 • Rizky : Pemberian Tuhan
 • Zhafira: Yang sukses, yang menang
 • Ferisa : Gabungan nama ayah ibunya

S

Sabitha Anashwa Setiawan (Sabitha) → Semoga Sabitha selalu menjadi bintang diantara ayah dan ibunya dan selalu menjadi bintang dimana pun dia berada
 • Sabitha : Bintang
 • Anashwa : Singkatan dari anak Shinta & Wawan
 • Setiawan : Nama belakang ayahnya
Sabriz Azaleia (Leia) → Semoga Leia bisa memberikan kesejukan bagi orang2 disekitarnya dan menebarkan wangi di lingkungannya.
 • Sabriz : Singkatan Savana Breeze
 • Azaleia : Nama bunga
Sadira Azzalia Rafatabina
Safitri Dening Pangestuti Malaon → Suci melalui sebuah pengabdian
Salma Hana Hikami<<
 • Salma : Keselamatan
 • Hana : Bunga
 • Hikami → Al Hakamu : Yang menetapkan hukum
Salsabila Avia Syarifah → Mata air dari surga yang membawa kemuliaan
 • Salsabila : Nama mata air di surga, musim semi (Arab)
Salsabila Ayu Hanifa → Seorang gadis cantik (manis) yang berbudi pekerti lurus dan bagaikan mata air di surga
 • Salsabila : Nama mata air di surga, musim semi (Arab)
 • Ayu : Cantik (Jawa)
 • Hanifa : Berbudi pekerti lurus atau berkepribadian baik (Arab)
Salsa Furqania
 • Salsa : ?
 • Furqania : Pembeda haq dan bathil
Sanubari Nuraulia Legawa
Saqila Queryna
 • Saqila : SQL (Istilah IT)
 • Queryna : Query (Istilah IT)
Sara Ayska Larasati
 • Sara : Putri
 • Ayska : Lincah
 • Larasati : Lurus Hati
Sasabella Cintya Risqi Perdana
 • Sasabella : Gabungan nama ayah bundanya
 • Cintya : Cinta setia
 • Risqi : Karunia dari Allah
 • Perdana : Pertama
Sayna Bilqis Putri Rosadi
Sekar Ayu Kinasih Larasati → Bunga cantik penyejuk jiwa yg sangat dikasihi
 • Sekar : Bunga
 • Ayu : Cantik
 • Kinasih : Yang dikasihi/disayangi
 • Larasati : Penyejuk jiwa
Sekar Raras Wijayanti → Bunga yang indah dan kuat
 • Sekar : Bunga
 • Raras : Indah
 • Wijayanti : Kuat, unggul
Sekarlangit Chandrakirana Yusuf Siregar → Sinar bulan bagaikan bunga di langit
Selma Alivia Kirani → Semoga menjadi anak yang cantik dan selalu diberi keselamatan dan dilindungi Allah SWT, tangguh disegala hal dan bisa menjadi cahaya penerang bagi ayah, bunda, keluarga dan sesama
 • Selma : 1) Dilindungi oleh Tuhan (Jerman) 2) Selamat (Arab) 3) Murni dan indah (Celtic Norwegia)
 • (Alivia : Peri kecil yang tangguh (Inggris Kuno)
 • Kirani : Seberkas cahaya (India & Sansekerta)
Septiandita Dwi Syanita Putri → Anak kedua dari kami yg lahir dibulan September
 • Septiandita → Septi : Bulan kelahiran, September + An : Damai (Cina) + Dita : Anak yang diberi kelebihan (Jawa)
 • Dwi : Dua
 • Syanita : Gabungan nama ayah bundanya, Syaiful & Yunita
Shabrina Azzahra Indraswari
 • Shabrina : 1) Sabar (Arab) 2) Little princess (Inggris)
 • Azzahra : Diambil dari nama julukan putri nabi
 • Indraswari : Nama pemberian dari mertua
Shafira Az Zahra
Shannon Lutfi Fiorenza
 • Shannon, Shanon, Shannen, Shannan, Shannin, Shanna, Shannae, Shannun, Shannyn : Memiliki kebijaksanaan/kearifan kuno, nama sungai (Gaelic)
 • Lutfi, Lutfiyah : Lemah lembut, lemah gemulai, anggun (Arab)
 • Fiorenza : ?
Shaqira Awalliyah Haryadi
 • Shaqira : Permaisuri
 • Awalliyah : Permulaan
 • Haryadi : Hari jadi
Shareefa Jehan Amira → Semoga menjadi seorang putri yg cantik dan terhormat
 • Shareefa : Terhormat (Arab)
 • Jehan : Cantik (Afrika)
 • Amira : Putri raja (Arab)
Sharfina Chantika Putri Indrawan → Anak perempuan Ary Indrawan yang cantik dan lembut
 • Sharfina : Lembut
 • Chantika : Cantik
 • Putri Indrawan : Anak dari ayahnya
Sharon Nathania Irianto
 • Sharon, Sharron, Sharone, Sharona, Shari, Sharis, Sharne, Sherine, Sharun : Dari daratan/tanah datar, semak belukar yang berbunga (Hebrew)
Shaula Charmawendi (Arwen) → Semoga Arwen bisa menjadi bintang terang dan pemimpin yang charming.
 • Shaula : Bintang paling terang dari rasi Scorpio dan terletak paling atas di capit kalajengking
 • Charmawendi → Charming : Mempesona + Wendi : Tokoh dalam film Peter Pan
Shavira Riandra Shalihah Marsono
 • Shavira, Saphire : Permata yang indah
 • Riandra : Gabungan nama ayah ibunya, Rika dan Chandra
 • Shalihah : Baik (Arab)
 • Marsono : Nama keluarga
Sheryl Livia Nabila Putri
Shine Catherine Gunarto → Anaknya mempunyai hidup yang murni (Buat Tuhan) dan menjadi sinar (terang) bagi sesamanya, serta menjadi orang yang berguna bagi sesamanya
 • Shine : Sinar (Inggris)
 • Chaterine : Murni
 • Gunarto : 1) Nama ayahnya 2) Menjadi orang yang berguna
Skolastika Larisa Devi
Starla Aprilizha Wardhana
Svetlana Azeeza Noor Mumtaaza → Bintang Suci yang bercahaya paling indah
Syadillah Rafa → Kependekan dari “Syukur Alhamdulillah Dia Lahir dari Rahim Faizah”
Syafiqa Aqila Pasa → Wanita yang rendah hati/dermawan dan cerdas
Syahdan Chailisa Al Maidani
Syahida Alyanry Putri
 • Syahida : Kesaksian/pengakuan
 • Alyanry Putri : Putri-nya Anne & Henry
Syakilah Amman
 • Syakilah : Cantik
 • Amman : Nama marga atau fam
Syifa Ardelia → Wanita penyembuh hati
 • Shifa, Syifa = Mengobati, menyembuhkan (Arab)
Syifa Nisrina Putri → Mawar putih penyembuh/pengobat luka
 • Shifa, Syifa = Mengobati, menyembuhkan (Arab)
 • Nisrina = Bunga mawar yang berwarna putih
 • Putri = Anak perempuan
Syifa Marsha Pradita
 • Shifa, Syifa = Mengobati, menyembuhkan (Arab)
Syifania Aulia Asmarani

T

Talina Salamah Qolbi
 • Talina : Lembut
 • Salamah : Selamat
 • Qolbi : Hati
Tania Razanaraghda Ambara → A brave, kind heart and respectable queen, god’s chosen one prophettess. Semoga Tania bisa menjadi seorang yang berani, baik hati, terhormat dan menjaga kehormatannya, wanita utama pilihan Allah SWT, yang patuh pada orangtuanya dan sholihah
 • Tania : Queen (Russian), tapi bs jg dari singkatan tempat lahirnya yaitu Tasmania
 • Razanaraghda : Kind heart and respectable (Arabic)
 • Ambara : God’s chosen one prophetess (North America)
Thalita Shaafa Kamiilah → Gadis yang bersih dan sempurna
 • Talitha, Talithah, Taletha, Taleetha,Talytha, Talithia, Talethia, Tiletha, Talith : Wanita muda, gadis, perawan (Arabic)
 • Shaafa : ?
 • Kamiilah : ?
Tiara Zahsy Salsabillla
 • Tiara : Mutiara/bersinar
 • Zahsy : Nama seorang perempuan ahli syurga (Zaenab Al Zahsy)
 • Salsabilla : Salah satu sungai di syurga.
Tirga Agni Argyanti → Perempuan yang kuat, bersemangat dan berhati lembut
 • Tirga → Tiger : Kuat
 • Agni : 1) Api 2) Semangat yang menyala
 • Argyanti : Perempuan berhati lembut
Tsaury Kancana Danuari
 • Tsaury : 1) Filosof (Arab) 2) Putri (Yunani)
 • Kancana : Kahyangan/semesta (Sansekerta)
 • Danuari : Gabungan nama orang tua

U

V

Vacha Ar-Raniry
Vania Cantika Aurellia → Anugerah yang terindah dan cantik yang membawa keberuntungan, kebahagiaan serta keemasan
 • Vania : Anugrah yang terindah
 • Cantika : Cantik
 • Aurellia : Kebahagian, keberuntungan, keemasan
Vania Carissa Salsabilla → Anugerah sejati yg anggun dan mengagumkan seperti mata air surga
 • Vania : Anugrah sejati (Ibrani)
 • Carissa : Mengagumkan dan anggun
 • Salsabilla : Mata air surga
Venussyela Ayumi Sahira
 • Venussyela → Venus : Sebagai simbol gender (Woman from Venus) + Syela : (Ciello) Alat musik yang bersuara indah
 • Ayumi : Perpaduan bahasa jawa dan inggris yang dijawakan yang artinya aku cantik
 • Sahira : Cantik (Arab)
Vicko Febishafira Nadine
 • Vicko : Gabungan nama ayah ibunya
 • Febishafira : Bulan Februari yang istimewa
 • Nadine : Penuh harapan

W

Welove Vania Syawal Iskandar → Kami cinta anugrah terindah yang lahir di bulan Syawal putri dari Iskandar
Wulan Salwa Auranda Putri
 • Wulan : Bulan (Jawa)
 • Salwa : Pelipur lara (Arab)
 • Auranda : ?
 • Putri : Anak perempuan
Wulan Sophie Bruiez
 • Wulan : Bulan (Jawa)
 • Sophie : Wisdom
 • Bruiez : Nama keluarga ayahnya
Wynonna Abigail Faith Siahaan
 • Wynonna : The first born daughter
 • Abigail : Father’s Joy, bapaku bersukacita, yang dikasihi Tuhan
 • Faith : Iman
 • Siahaan : Nama marga ayahnya

X

Xiovariel Diandra Keynahali
 • Xiovariel → Xiov : ? + Ariel : 1) Diambil dari film Little Mermaid 2) Bright
 • Diandra : Diambil dari nama artis Dian Sastrowardoyo + Andra : Tough
 • Keynahali → Keyna : Pear (Afrika) + Hali : Cantik (Arab)

Y

Yasmin Raihanah Zaviril
 • Yasmin : Bunga melati
 • Raihanah : Taman Bunga yang wangi
 • Zaviril : Anak Reza dan Novi yang lahir bulan April
Yhara Aqila Alfa Zalyka
 • Yhara : Little butterfly / cantik / anggun
 • Aqila : Pintar dan bijaksana
 • Alfa : Pertama terbaik
 • Zalyka : Last name of Queen Balqis Az Zalyka / energi kehidupan
Yuriexa Ayichi Kwok → Anak Yiling & Chi yang cantik paras & hati serta hidup dalam dunia yang ceria
 • Yuriexa → Yu, Yumi : Cantik (Jepang) + Riexa, Risa : Ceria (Latin)
 • Ayichi : Gabungan nama orang tua. Anak Yiling dan Chi
 • Kwok : Nama keluarga
Yuvelin Raihani Nur Alhaya
 • Yuvelin : Yang bersifat muda
 • Raihani : Kesayangan Tuhan
 • Nur : Cahaya
 • Alhaya : Kehidupan

Z

Zaafarani Ramadhanty Riyanto → Bunga wangi yang lahir di bulan Ramadhan
Zaanaura Ramadhanty Riyanto → Bunga wangi yang lahir di bulan Ramadhan
Zahara Azalia
 • Zahra, Zahrah, Zahraa, Zahre, Zahreh, Zahara, Zaharra, Zahera, Zahira : 1) Berkulit putih, bunga (Swahili) 2) Bunga yang sedang mekar, berkilauan (Arab)
 • Azalia : Yang dilindungi (Ibrani)
Zahra Nuraini Hadna
 • Zahra, Zahrah, Zahraa, Zahre, Zahreh, Zahara, Zaharra, Zahera, Zahira (Arabic / Swahili) : 1) Berkulit putih, bunga (Swahili) 2) Bunga yang sedang mekar (Arab)
 • Nuraini → Nur : Cahaya + Aini : Mata
 • Hadna : ?
Zahra Putri Davina → Bunga Putri Cinta Ayah Bunda
 • Zahra, Zahrah, Zahraa, Zahre, Zahreh, Zahara, Zaharra, Zahera, Zahira : 1) Berkulit putih, bunga (Swahili) 2) Bunga yang sedang mekar (Arab)
 • Putri : Anak perempuan (Indonesia)
 • Davina : Cinta/tercinta
Zahwa Nasywa’a Adyvka → Anak cantik yang menggembirakan buah hati ayah dan bunda
 • Zahwa : Cantik
 • Nasywa’a : Yang menggembirakan
 • Adyvka : Gabungan nama orang tua
Zalwa Afiqah
 • Zalwa → Salwa : Pelipur lara
 • Afiqah : Sangat pemurah, sangat berpengetahuan
Zefanya Anabelle Stephanie
 • Zefanya : Seorang Raja yang bijaksana & pemberani (Alkitab, Perjanjian Lama)
 • Anabelle : Seorang putri (Yunani)
 • Stephanie : Nama yang diberkati
Zelena Mahendra Kencanamaya → Putri dalam cahaya keemasan

 • Zelena : ?

 • Mahendra, Mahindra : Raja (India)

 • Kencanamaya → Kencana : Emas; Mutiara + Maya : 1) Lembut; Bayangan (Jawa)

 • Zevanya Renata Anastasia Pelupessy
  • Zevanya : Diambil dari salah satu ayat di alkitab
  • Renata : Terlahir (Latin)
  • Anastasia, Anastase, Anastascia, Anastasha, Anastasie, Stacia, Stasia, Stacy, Stacey : One who shall rise again (Yunani)
  • Pelupessy : Nama keluarga
  Zia Ramadhan Laksmana → Cahaya dibulan yg suci
  • Zia : Cahaya
  • Ramadhan : Bulan yang suci
  • Laksmana : 1) Nama ayahnya 2) Nama tokoh pewayangan
  Ziyadatul Khoir Zanjabil → Kebaikan yang senantiasa bertambah, menghangatkan dan menyenangkan bagaikan susu jahe hidangan syurga. Hingga mengantarkan kita menikmati hidangan syurga tersebut yang sesungguhnya kelak sebagai anak yang sholeh
  • Ziyad(atul) : Tambahan
  • Al Khoir : Kebaikan
  • Zanjabil(a) : Susu jahe hidangan di syurga
  Zulfa ‘Ulya Ladayna → Kedudukan tinggi di sisi Kami (Tuhan).

  Nama Untuk Semua Anak Laki - Laki

  setelah beberapa hari mengumpulkan satu persatu sebuah nama akhirnya menemukan juga, ternyata mencari sebuah nama untuk anak sendiri saja susahnya mintak ampun. apa lagi nama itu ada makna dan artinya jadi kita harus saling diskusi dengan istri atau suwami.

  ternyata bukan hanya film saja yang anak nominasi dan maknanya nama juga ada nominasi dan maknanya lho coba deh cari disini untuk nama anak kamu :


  Berikut ini adalah kumpulan rangkaian nama bayi laki-laki yang saya peroleh dari berbagai forum dan milis, beberapa diantaranya sudah dilengkapi dengan arti tetapi ada juga yang belum dan saya coba-coba mengartikannya sendiri.
  Buat bunda dan panda yang nama buah hatinya tercantum disini, saya mohon ijinnya. Namun apabila ada bunda dan panda yang tidak berkenan nama buah hatinya dicantumkan atau ada penulisan nama dan artinya yang salah silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar, insya Allah akan saya betulkan/hapus secepatnya.
  Dan buat bunda dan panda yang sedang mencari nama untuk buah hati tercinta, mudah-mudahan postingan saya ini bisa menjadi inspirasi. Meskipun demikian, harapan saya bunda dan panda tidak mentah-mentah mengambil nama dari list dibawah ini, agak dimodif dikit lah… Bagaimanapun juga kita harus menghargai kerja keras para bunda dan panda yang sudah menjalani ritual khusus demi memberikan nama terbaik buat putra-putrinya :-)
  Sumber : The Urban Mama, Kaskus, Bayi Kita, Ayah Bunda, dll
  A
  Abid Aqila Pranaja G*** → Anak laki-laki yg berakal dan ahli ibadah
  • Abid = Ahli Ibadah (Arab)
  • Aqila = Yang berakal (Arab)
  • Pranaja = Anak laki-laki (Sansekerta)
  • G*** = Nama ayahnya
  Abid Fadhil Abyan → Ahli ibadah yg mulia yg menjelaskan dgn gamblang, amiiin ya Rabb
  • Abid = Ahli ibadah
  • Fadhil = Mulia
  • Abyan = yg menjelaskan dgn gamblang
  Achmad Adya Fahraza Surya → Lelaki yang memiliki keutamaan akhlak
  Achmad Rafli Maedhika
  Achmad Sakha Arkan Wiratama
  Adam Faiz Abdillah
  Adhyastha Prasraya Mahanipuna (Raya) → Semoga Raya jadi pemimpin yang sangat pintar, namun rendah hati
  • Adhyastha = Pengawas, pemerhati, pemimpin
  • Prasraya = Rendah hati
  • Mahanipuna → Maha = Amat sangat, luar biasa + Nipuna = Pintar
  Aditya Naufal Dary Abiyyu → Pemuda tampan yang arif bijaksana dan mulia jiwanya sehingga kelak dapat menjadi pemimpin
  • Aditya = Sang matahari (Hindu)
  • Naufal = Pemuda tampan (Arab)
  • Dary = Arif bijaksana, orang kaya (Irish)
  • Abiyyu = Mulia jiwanya
  Adrian Akbar Alichwan
  • Adrian = Anak dari ayah ibunya, A*** dan N***
  • Akbar = Besar
  • Alichwan = Gabungan nama kakeknya, Ali dan Ichwan
  Adrian Pradipto Harmawan
  • Adrian = Anak dari Rio dan Nina
  • Pradipto = Cemerlang (Jawa)
  • Harmawan = Nama belakang ayahnya
  Adry Gracio
  • Adry = Gabungan nama ayah ibunya, Ad*** dan Ri***
  • Gracio à Grace = Berkat
  Agam Abdilah Pratama
  • Agam = Kuat (Melayu)
  • Abdilah = Abdi Allah SWT. (Arab)
  • Pratama = Putra pertama (Indonesia)
  Ahlam Zulfadli Firdaus → Harapan yang terbaik di surga
  Ahmad Aqeel Tsaniy
  Ahmad Azzam R*** → Semoga menjadi anak yang mempunyai kemauan dan usaha yang kuat dan mudah-mudahan berahlak yang baik
  • Ahmad = Yang terpuji; Nama kecil Nabi Muhammad SAW
  • Azzam = Berkemauan kuat
  • R*** = Nama ayahnya
  Ahmad Faris Maulana
  • Ahmad = Terpuji
  • Faris = Satria berkuda
  • Maulana = Nama keluarga
  Ahmad Rafiiandra Syahputra
  • Ahmad = ?
  • Rafiiandra → Rafii = Meninggikan derajat + Andra = ?
  • Syahputra = ?
  Ahmad Recca Al-Fath Yustitia → Orang yang terpuji dengan semangat Kemenangan.
  Ahmad Sulthan Nazhirul Asrofi
  • Sulthan = Yang memberi kuasa
  • Nazhirul Asrofi = Penerang dalam islam
  Ahmad Tristan Putra Purwandana
  Ahmad Yahya Ayyash
  Ahza Danish Westpa Almulya
  • Ahza = Beruntung
  • Danish = Pintar
  • Westpa = Diambil dari West Papua (Papua Barat), nama tempat saat hamil
  • Almulya = Gabungan nama ayah ibunya, Albafith dan Mulyani
  Aidan Syahm Hairuman → Anak yg semangat, berakhlak mulia, cerdas dan supel
  Air Nakhla Adinata
  • Air = Bersifat seperti air yg bisa meredam amarah semua orang dengan kelembutannya
  • Nakhla = Orang yg pandai
  • Adinata = Paling
  Aimar Moussa P***
  • Aimar = Sahabat rasulullah
  • Moussa = Nabi Musa
  • P*** = Nama ayahnya
  Akasyah Munggaran Prawiraadiningrat
  • Akasa = 1) Outer Space (Sansekerta, India). 2) Nama salah satu sahabat rasulullah Muhammad Saw yang dijamin surga
  • Munggaran = Pertama, pembuka
  • Prawiraadiningrat = Nama keluarga
  Akbar Nurdaffa Pratama
  Al Rais Mahadika Aryadi → Putra pertama Putri dan Yadi yg tampan, semoga menjadi pemimpin yg makmur bijaksana dan berbudi luhur
  • Al = Awalan dari Al Qur’an yg artinya mulia, tampan, pintar
  • Rais = Pemimpin yg makmur bijaksana dan kaya (Arab)
  • Mahadika = Berbudi luhur (Jawa)
  • Aryadi = Gabungan nama ayah ibunya, Putri dan Yadi
  Alamgir Abrisam Arief
  • Alamgir = Penakluk dunia
  • Abrisam = Yang tampan
  • Arief = Nama ayahnya
  Alaric Azzahidi Arief
  • Alaric = Pemimpin yang mulia
  • Azzahidi = Orang yang saleh (diambil dari nama kakek buyut, Zahid)
  • Arief = Nama ayahnya
  Alaric Muhammad Zeroun Haryono
  Alby Luthfy Fachry
  • Alby → Qalbu = hati (Arab)
  • Luthfy = Lemah lembut
  • Fachry = Bersahaja
  Aldebaran Rahman Adhitya → Bintang yang paling bersinar dan akan selalu bersinar dan menjadi bintang yang paling pintar
  • Aldebaran = Nama bintang yang dulu dipakai para pelaut arab untuk navigasi mereka di mediterania. Bintang ke 13 paling terang di angkasa (Astronomi)
  • Rahman = Pengasih
  • Adhitya = Nama ayahnya
  Aldebaran Raka Nabhan Pradipta
  • Aldebaran = Bintang berwarna merah yang paling bersinar di rasi taurus (Astronomi)
  • Raka = Kakak (Sunda)
  • Nabhan = Pintar (Arab)
  • Pradipta = Anak pertama (Jawa)
  Alfariel Sandy Sulistyo
  • Alfariel → Alfa = Pertama + Riel = Kenyataan
  • Sandy = Jejak, tanda
  • Sulistyo = ?
  Alfarrezal Raditya Hertanto
  Alhamdika Rahmat Diha
  Ali Omar Qadhavy
  Alifiandra Widy Aditya
  Alkhalifi Zikri Hady (Alif) → Pemimpin yang baik yang selalu mengingat Allah dan bisa menunjukkan ke jalan kebaikan
  • Alkhalifi = Pemimpin; Alif = Yang bersahabat
  • Zikri = Mengingat Allah SWT
  • Hady = 1) Gabungan nama ayah ibunya. 2) Menunjukkan ke jalan kebaikan
  Alvaro Gavriel Saban (El Smile)
  • Alvaro = Anak pertama yang menjadi guardian buat keluarganya
  • Gavriel = Strength of God
  • Saban = Nama marga ayahnya
  Alvian Putra Akbar
  Alvin Pratista Agni
  Amirul Radly Ragali
  Andi Muhammad Tsabit Qeis → Menjadi sebuah harapan dan do’a semoga menjadi seorang muslim yg soleh dan cerdas. Insya Allah Ta’aala
  • Andi = Gelar dr tanah Bugis
  • Muhammad = Nama Nabiyullah dan Rasul-Nya Muhammad SAW
  • Tsabit Qeis = Nama sahabat Nabi Muhammad yg diberi gelar juru bicara umat Islam
  Andra Hanan Bagasditya → Pejuang Tangguh kesayangan, yang bagus, gagah dan sehat dan lahir di siang hari.
  • Andra = Andrew, Pejuang Tangguh
  • Hanan = Kesayangan
  • Bagasditya → Bagas = Gabungan dari bagus, gagah dan sehat + Aditya = Dewa Matahari
  Andra Moissani Manggala → Semoga menjadi pemimpin yang kuat dan bijaksana, tapi tetep berhati lembut dan selalu bersinar
  • Andra = 1) Diambil dari nama ayahnya, Ovulandra. 2) Laki-laki kuat
  • Moissani = Al Maisan (bintang paling bersinar di rasi Gemini). Moissanite = Jenis mineral dari batu meteor yg sekarang dibuat perhiasan, dia lebih berkilau dari diamond tp lebih lunak dari diamond
  • Manggala = 1) Pemimpin, pimpinan. 2) Diambil dari salah satu oil field tempat ayahnya bekerja.
  Andrio Adzani Abrar
  Anung Hanindito Hirmawan
  • Anung Hanindito = Anak yg derajatnya melebihi kedua orang tuanya dan semoga dia tidak pernah berbuat salah
  • Hirmawan = Air yg berada di permukaan bumi dan bermanfaat bagi umat manusia.
  Apresio Kefin Fajrial
  • Apresio = Dari kata apresiasi
  • Kefin = ?
  • Fajrial = Lahirnya subuh tepat sebelum adzan solat subuh
  Arashi Faris Saerean Libinuko
  Arfan Hashif Hairuman → Anak yg dermawan, berpandangan bijak, cerdas, rendah hati dan baik budi pekertinya
  Argi El-Capitan Isaac Ibrahim (El) → Anak Arif dan Anggi yang jadi pemimpin dari keluarga Isaac dan Ibrahim
  • Argi = Gabungan nama ayah ibunya, Arif dan Anggi
  • El Capitan = Pemimpin (Spanyol)
  • Isaac = Nama kakek dari ibunya, Robert Matheus Isaac
  • Ibrahim = Nama kakek dari ayahnya, Ahmad Ibrahim
  Ariellio Pandjiputra Nugraha
  • Ariellio → Ariel = Little fire + Lio = Nama belakang pemain bola, Boriellio
  • Pandjiputra → Pandji = ? + Putra = Anak laki-laki
  • Nugraha = ?
  Ariq Rifid Al Fatih
  Arjuna Panji Yusuf Siregar
  • Arjuna = Nama tokoh dalam pewayangan. Ksatria dan pejuang yang tampan dan gagah
  • Yusuf = Nama tengah ayahnya
  • Siregar = Nama marga Batak Mandailing/Tapsel
  Arkaan Harith Putra Viansa → Semoga menjadi anak yang mulia dan selalu berusaha dalam hidupnya
  • Arkaan = Mulia
  • Harith = Kuat, selalu Berusaha
  • Putra = Anak laki-laki
  • Viansa = Singkatan nama ibu bapaknya
  Arkan Faeyza Wibowo
  • Arkan = Kemuliaan
  • Faeyza = Kesuksesan
  • Wibowo = Nama ayahnya
  Arkana Putra Rayhan (Raka)
  • Arkana = Penerang
  • Putra = Anak laki-laki
  • Rayhan = Gabungan nama ayah dan ibunya, Rahayu & Brian
  Arkharega Virgie Prasetiyo → Matahari merah yang suci dan setia
  • Arkharega → Arkha = Matahari (Sansekerta) + Rega → Rekta = Merah (Jawa)
  • Virgie = Kuat, suci (Latin)
  • Prasetiyo = Nama ayahnya
  Armada Raditya
  Arsakha Virendra Shafwan Adriadi (Andra)
  • Arsakha → Ar = ? + Sakha = Dermawan (Arab)
  • Virendra = Mulia dan pemberani
  • Shafwan = Sahabat atau cinta kasih
  • Adriadi = Nama belakang ayahnya
  Arya Pradana Yusya Putra
  Arya Wirasena
  • Arya = ?
  • Wirasena = Bersifat seperti pahlawan
  Aryo Bagas Sasongko
  • Aryo = Utama (maksudnya anak pertama)
  • Bagas = Tampan, bagus
  • Sasongko = Bulan
  Arzachel Ramadhan Adhitya
  • Arzachel = Nama ilmuwan spanyol (Astronom). Kalo dalam bahasa arab namanya Al Zarqali, namanya jadi nama crater di bulan.
  • Ramadhan = Lahir di bulan suci ramadhan.
  • Adhitya = Nama ayahnya
  Arziki Pratama
  • Arziki = Kemakmuran
  • Patama = Anak pertama
  Athaillah As-Sakandary Anugerah Tuhan dari Mesir
  • Athaillah → Atha = Karunia, anugerah + Illah = Tuhan, ilahi
  • Assakandari → Iskandariyah = Alexandria, Mesir
  Athallah Musyaffa Prasetyo
  Athar Narendra Erabbani Hartanto
  Athar Rizky Yudhistira
  • Athar = Suci (Arab)
  • Rizky = Rejeki
  • Yudhistira = ?
  Athaya Rizallia Octanta
  • Athaya = Karunia dari Allah SWT.
  • Rizallia = Nama ayahnya
  • Octanta = Untuk mengenang kakeknya
  Atreyu Haidar Sakirun
  • Atreyu = Diambil dari novel fantasy Jerman “Die unendliche Geschichte (The Never Ending Story)”. Nama seorang anak laki-laki yang juga seorang pendekar dari bangsa Green Skin. Dalam bahasa Green Skin artinya “Son of All”
  • Haidar, Heyder = Diambil dari nama kakek buyutnya; Singa (Arab)
  • Sakirun = Nama belakang ayahnya. Yang senantiasa bersyukur
  Axel Daffahimsa Hiariej
  • Axel = Bapak perdamaian (Jerman)
  • Daffahimsa → Daffa + Ahimsa = Anti kekerasan
  • Hiariej = Nama keluarga
  Ayrell Ryan Reezqy → Rezeki Pintu Syurga
  Azzam Salahuddin Askari → Pejuang (yang baik) di jalan Allah
  • Azzam = Berkemauan baik
  • Salahuddin = Nama pejuang
  • Askari = Pejuang

  B

  Bagas Safa Ozora
  • Bagas = Sehat (Jawa)
  • Safa = Putih bersih (Arab)
  • Ozora = Karunia tuhan (Ibrani, Yahudi)
  Barra Malik Wibowo
  Bayu Aditya Abdee Pratama
  • Bayu = Angin (Indonesia)
  • Aditya = ?
  • Abdee = Nama ayahnya
  • Pratama = ?
  Berwyn Dzaky Radhitya
  Bhumyamca Armizan Hadi
  • Bhumyamca = Diambil dari semboyan AL, Jalesu Bhumyamca Jayamahe, artinya di laut dan di darat kita jaya.
  • Armizan → Ar = Gabungan ayah ibunya, Adit dan Rizka + Mizan = ?
  • Hadi = Nama ayahnya
  Bilfaqih Rey Alteza → Raja yg agung dan mulia yg mengerti syariat agama dgn benar
  • Bilfaqih = Orang yg mengerti ilmu fiqh, dlm arti mengerti syari’at dan tau halal haram
  • Rey = Raja (Spanish)
  • Alteza = Tertinggi, mulia, agung (Spanish)
  Billianto Dwi Riandoko
  Bintang Atarahman
  Bintang Chicho Putra Nugroho
  • Bintang = Bintang
  • Chicho = ?
  • Putra = Laki-laki
  • Nugroho = Nama ayahnya.
  Bintang Rizky Diwangga
  Bintang Widy Kurnia Gusti
  Brahmantyo Wahyu Putra Adhi Pradhana
  Bram Kamajaya Putra Yuwono Putra yang jadi pemimpin, penuh kasih sayang dan setia.
  • Bram → Abram = Bapa Abraham, bapa segala bangsa, bapa org beriman
  • Kamajaya = Dewa cinta, setia (Sansekerta)
  • Putra = Anak laki-laki; Karena nama ibunya putri
  • Yuwono = 1) Nama keluarga ayahnya. 2) Selamat
  Budi Prasetyo → Berahlak baik dan setia.

  C

  Czeivand Al-Lazuardi

  D

  Dabhit Rahmat Syukrisna
  Dafa Arkan Rifnata
  Daffa Arya Ghossan → Pembela kebenaran bagi siapa saja dan akan selalu memberikan kesejukkan di mana pun dia berada
  • Daffa = Pembela (Arab)
  • Arya = Putra (Sansekerta)
  • Ghossan = Memberikan kesejukkan (Arab)
  Damar Hakim Lazuardi Rahman
  • Damar = Lampu, sumber cahaya (Jawa)
  • Hakim = Penegak keadilan, yang menghakimi
  • Lazuardi = Langit biru yang cerah, batu berharga
  • Rahman = 1) Nama ayahnya. 2) Pengasih
  Danadyaksa Yusup (Asa)
  • Danadyaksa = Penjaga kemakmuran
  • Yusup = Nama bapaknya
  Danendra Ramadhan Iskandar → Raja yang kaya raya yang lahir dibulan Ramadhan putra dari Iskandar
  Daniel Andhika Hartawan Orang yg selalu mengandalkan kristus dan berhasil dalam hidupnya
  • Daniel, Dan, Danal, Daneal, Danek, Danell, Danial, Daniele, Danil, Danilo = God is my judge (Hebrew)
  • Andhika = ?
  • Hartawan = Kaya raya
  Daniel Christhopper Hartawan
  • Daniel, Dan, Danal, Daneal, Danek, Danell, Danial, Daniele, Danil, Danilo = God is my judge (Hebrew)
  • Christhopper = Seorang yg selalu mengandalkan kristus
  • Hartawan = Kaya raya
  Daniel Darrel Telussa
  • Daniel = Nama ayahnya
  • Darrel → Dare = Berani
  • Telussa = Nama keluarga
  Danish Mayza Muhammad
  • Danish = Lelaki bijaksana
  • Mayza → May = Bulan lahir + Izza = Kuat
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  Daniswara Alif Anargya Nugroho
  • Daniswara = Raja
  • Alif = Anak pertama
  • Anargya = Kekayaan yg tak ternilai harganya
  • Nugroho = Nama bapaknya
  Darrell Nararya → Belahan jiwa yang dimuliakan
  • Darrell = Belahan jiwa, kekasih hati (Perancis)
  • Nararya = 1) Yang di muliakan (Sansekerta). 2) Anak dari Irra dan Dwi Aryanta
  Daryl Gibran → Yang disayang oleh Allah dan mengharapkan pemikirannya bisa dipakai orang seperti Kahlil Gibran.
  Demas Farrel Marfiansyah
  Denali Fayyadh Asa Triyono
  • Denali = Nama lain Mount McKinley The High One
  • Fayyadh = Dermawan
  • Asa = Harapan
  • Triyono = Nama ayahnya
  Dhafin Azka Aldric
  • Dhafin = Yang melimpah
  • Azka = Bersih/suci
  • Aldric = Bijaksana
  Dheerandra Parikesit
  • Dheerandra = God of Courage (Sansekerta)
  • Parikesit = Cucunya Arjuna, terkenal karena cakap, bijak, cerdas dan punya jiwa kepemimpinan yang baik, berhasil memerintah beberapa kerajaan (Pewayangan)
  Dhiwa Rafi Pribawa → Cahaya yang agung dan berwibawa
  • Dhiwa = Cahaya
  • Rafi = Agung, tinggi
  • Pribawa = Berwibawa
  Dipendra Satya Hareshananda → Penguasa, pemberi cahaya, yang setia dan bakti dalam memuja Tuhan
  • Dipendra = Lord of the Light
  • Satya = Setia; setia pada perkataan, bhakti
  • Hareshananda = Pemuja Tuhan
  Dzana Emmanuelle Panjaitan.
  • Dzana = Defender of mankind
  • Emmanuelle = God is with us
  • Panjaitan = Nama keluarga
  Dzulfiqar Patriot Prinandatama

  E

  Eben Haezer Putra → Sampai di sini Tuhan menolong. Tidak perlu takut akan apapun, selama di dalam Tuhan pasti Tuhan tolong.
  Erland Faith Al-fadilah
  • Erland = Rajawali (Anglosaxon)
  • Faith = 1) Iman (Inggris). 2) Pemimpin besar (Arab)
  • Fadilah = Keutamaan (Arab)
  Ervito Paramaditya
  • Ervito = Lincah, bersemangat, ceria
  • Paramaditya → Parama = Pertama, juara + Raditya = Matahari
  Evan David Joseph
  • Evan = Anugrah Tuhan yg terindah
  • David = Yang di genapkan
  • Joseph = di ambil dari nama kakeknya
  Evan Ziggy Saverio
  • Evan = Pejuang muda (Hebrew)
  • Ziggy = Pemimpin yg tangguh (Amerika)
  • Saverio = Bersinar dengan terang (Arab, Latin)
  Ezra Nathanael Parlindungan → Tuhan yang memberi, menolong dan melindungi.
  • Ezra = Tuhan menolong (Ibrani)
  • Nathanael = Tuhan yang memberi (Yahudi)
  • Parlindungan = Yang melindungi (Batak)

  F

  Fairel Atharizz Calief → Putra pemberani, tulus dan kuat, penerus keluarga
  • Fairel = Putra yang berani (Welsh)
  • Atharizz → Athar = Tulus (Arabic) + Izz = Kuat (Arabic),
  • Calief → Khalifah = Penerus pemimpin (Arabic)
  Fakhira Ady
  • Fakhira = Kebanggaan (Arab)
  • Ady = Nama ayahnya
  Fauzan ‘Atzima Ismail
  • Fauzan ‘Atzima = Kemenangan yang besar
  • Ismail = Nama ayahnya
  Fadrian Syam Ananta Rizqullah
  Fairel Atharizz Calief → Putra pemberani, tulus dan kuat, penerus keluarga
  • Fairel = Putra yang berani (Welsh)
  • Atharizz → Athar = Tulus (Arabic) + Izz = Kuat (Arabic)
  • Calief → Khalifah = Penerus pemimpin (Arabic)
  Fakhri ‘Ali Azadi
  Farid Ghais Ramadhan
  Fariz Naufal Susanto
  Farrel Sylvano Manuhutu
  • Farrel = Pemberani
  • Sylvano = Gabungan nama ayah ibunya, Sylvia dan Rano
  • Manuhutu = Nama keluarga ayahnya
  Farzan Ahza Argani → Anak pemberani nan bijaksana yg snantiasa beruntung.
  • Farzan = Yang bijaksana
  • Ahza = Beruntung
  • Argani = Pemberani
  Fathir Ahmad Azzamy Pencipta/penemu yg berakhlak mulia dan mempunyai kebulatan tekad yg kuat.
  Fathir Alvaro Fabian
  • Fathir → Al-Fath = Pembuka (Arab)
  • Alvaro = Bijaksana (Spanyol)
  • Fabian = Petani yang sukses/orang sukses. Nama belakang ayahnya, Rully Fabian
  Fathir Naim Andito → Pencipta kebahagiaan anak Dina dan Pito, aku berharap di mana anakku berada bisa menciptakan kebahagiaan bagi orang yang berada di sekitarnya.
  • Fathir = Pencipta
  • Naim = Kebahagiaan
  • Andito = Gabungan nama ayah ibunya, Dina dan Pito
  Fauzan Akbar Rusydian
  Fayyadh Labib Ullaya Al-Ghazi → Pejuang yg pemberani dengan menggunakan cara yg cerdas agar selalu berada di tempat yang mulia smile
  • Fayyadh = Pemberani
  • Labib = Cerdas
  • Ullaya = Tempat yg mulia
  • Al-Ghazi = Pejuang
  Faza Akbar Ramadhan

  G

  Gabriel Alvin
  • Gabriel → Jibril = Malaikat utusan Tuhan
  • Alvin → April = Bulan kelahiran
  Ghaisan Ahmad Altamis → Seorang panglima rupawan yang punya sifat terpuji
  • Ghaisan = Rupawan
  • Ahmad = Yang Terpuji
  • Altamis = Panglima
  Ghanie Lutfi Adhitya
  Ghassan Raykarian Joesoef → Anak Laki-laki tercinta dari Adrian & Nisa yg memiliki kekuatan batin (dan tampan seperti Nabi Yusuf)
  • Ghassan = Kekuatan batin (Arabic)
  • Raykarian → Rayka = Anak laki-laki tercinta (Persian) + Rian = Gabungan nama ayah ibunya, Adrian & Nisa
  • Joesoef = Nama keluarga ayahnya. Tampan seperti Nabi Yusuf
  Ghazie Lutfi Adhitya
  Ghozi Saisho Aljaris → Pejuang awal yang dikarunia Allah SWT.
  • Ghozi = Pejuang (Arab)
  • Saisho = Awal (Jepang)
  • Aljaris → Al = Huruf awal seperti dalam kata Al-Quran + Jaris = Karunia Allah SWT (Arab)
  Gibran Ahmad Ramadhan → Anak yang terpandai yang lahir di bulan ramadhan dan sifatnya terpuji
  • Gibran = Yang Terpandai
  • Ahmad = Yang Terpuji
  • Ramadhan = Bulan Ramadhan
  Gilby Maleeq Jibrani → Semoga membawa rezeki untuk orang-orang disekitarnya.
  • Gilby = Janji
  • Maleeq = Raja
  • Jibrani = Diambil dari Jibril, malaikat pembawa wahyu.
  Girindra Narottama
  • Girindra = ?
  • Narottama = Nama seorang raja di India

  H

  Haidar Musyaffa Khairullah → Seorang Anak Laki-Laki pemberani yang mendapat Syafaat dan kebaikan dari Allah.
  • Haidar = Pemberani (Layaknya Singa)
  • Musyaffa = Yang memperoleh syafaat
  • Khairullah = Yang mendapat kebaikan dari Allah
  Harits Arsyad Dhuhri → Pengawal yang cerdas dan tampan.
  Hazrikal Ahmad Chezar → Anak laki-laki Rika dan Handi lahir bulan juli secara sesar
  • Hazrikal = Gabungan nama ayah ibunya, Rika dan Handi dan bulan kelahiran
  • Ahmad = Terpercaya, jujur, nama kecil nabi Muhammad SAW
  • Chezar = Proses lahirnya sectio secaria
  Hilmi At Taqiy → Anak yang bertakwa yang dapat menjadi jembatan orangtuanya untuk menuju surganya Allah SWT
  • Hilmi → Halimun = Lembut yang tegas dalam bersikap
  • At Taqiy = Laki-laki yang bertakwa
  Hilmy Yudvan Al-Hufadzh Toar
  Hisyam Dzaky Hammam → Anak yang berhati mulia, cerdas dan berkemauan tinggi.

  I

  Ibnu Daffi Muhammad
  Ibrahim Rakha Hermawan
  • Ibrahim = Nama Nabi Ibrahim
  • Rakha = Kakak (Sunda)
  • Hermawan = Nama ayahnya
  I Putu Ryan Adi Wijaya Putra
  • Putu = Nama untuk anak pertama orang Bali
  • Ryan = Raja kecil
  • Adi = Nama ayahnya
  • Wijaya Putra = Anak yang mampu menuju pucak
  Ismail Daffa Raditya → Anakku manusia tertampan dengan pertahanan yang kuat
  • Ismail = Manusia tertampan di dunia ini (Nabi Ismail)
  • Daffa = Orang yang punya pertahanan yang kuat
  • Raditya = Nama ayahnya
  I Wayan Gede Narain Dharmasena
  • Wayan Gede Wayan = Anak pertama + Gedenya = Anak laki-laki
  • Narain → Narayana = Nama kecilnya Narayana (Hindu)
  • Dharmasena = Prajurit kebenaran
  Illiyansyah Fachrial Ahmad Aldavie (Ifal)
  • Illiyansyah = Orang-orang yang menerima kitab dengan tangan kanan (Arab)
  • Fachrial = Kebanggaan
  • Ahmad = Nama Nabi Muhammad
  • Aldavie = Anak Lelaki Dani & Novie

  Irsyad Shibra Ilahi → Petunjuk pemberian Allah SWT.

  Irvan Dzaki Praditya

  Ishtar Lazura Rahman

  J

  Jason Jerome Emmanuel Anak suci yang lahir untuk membawa damai ketika kita selalu percaya Tuhan selalu beserta kita.
  • Jason = Healer. Gabungan nama ayah ibunya
  • Jerome = Pure
  • Emmanuel = God beside us
  Jevan Raphael Tolie Seorang Penyembuh yang mewarisi berkat-berkat Tuhan.
  • Jevan = Pewaris yang berkelimpahan
  • Raphael = Berasal dari kata RAPHA yg berarti ‘God The Healer / Tuhan Sang Penyembuh
  • Tolioe = Nama keluarga

  Jibran Aimar Razza
  • Jibran = Hadiah/anugrah.
  • Aimar Ammar = Kaya abadi/kekal.
  • Razza = Gabungan nama ayah ibunya, Rizky dan Azalia

  Jibril Ganendra Mariano Malaikat pertama di keluarga kecil kami yg bisa menjadi pelindung keluarga
  • Jibril = Nama malaikat
  • Ganendra = Pasukan dewa
  • Mariano = Nama ayahnya

  Johannes Isaac Halim Tuhan itu baik, memberikan anak perjanjian kepada keluarga Halim
  • Johannes = Tuhan itu baik
  • Isaac = Anak perjanjian, tertawa
  • Halim = Nama keluarga
  Joshua Octavian Yofel Souisa
  • Joshua = Pemimpin yang hebat
  • Octavian itu nama dari aku, karena lahir di bulan Oktober
  • Yofel = Gabungan nama ayah ibunya, Rayo dan Felicia
  • Souisa = Nama marga ayahnya.

  Joshua Slavin Artius Rafael
  • Joshua = Nama baptis bapaknya
  • Slavin = Nama karakter game online ayahnya
  • Artius = Nama tengah kakeknya
  • Rafael = Nama pemberian neneknya

  K

  Kaendra Arkan Dewanta Marsono
  • Kaendra = Gabungan nama ayah ibunya, Rika dan Chandra. Nama raja dalam bahasa sansekerta
  • Arkan = Ahli Pujangga
  • Dewanta = Diagungkan
  • Marsono = Nama keluarga

  Kareem Mustafa Alsaady → jadi artinya yg kami harapkan, semoga Kareem menjadi anak yg pemurah spt Rasulullah SAW, amin
  • Kareem = Diambil dari asmaul husna yg artinya Pemurah
  • Mustafa = Nama ayahnya. Nama lain dari Nabi Muhammad
  • Alsaady = Nama keluarga

  Keenand Adam Narayana Mardiansyah Laki-laki pertama yang bijaksana keturunan Mardiansyah

  Kenzie Haidar Bryandani

  Kerlap Semesta Paramartha → Berkas cahaya termulia yang akan menerangi dunia ini. Semoga bisa menjadi orang yang membanggakan dan berpengaruh sehingga membuat dunia ini menjadi lebih baik.
  • Kerlap = Terang tapi gak benderang
  • Semesta = Dunia dalam arti luas
  • Paramartha = Termulia atau paling tinggi (Jawa Kuno)

  Kerlip Bintang Prahara

  Kevin Pratama Putra Adam

  Khafi Aydin Wahyudi Anak kalem yang cerdas dan selalu mendapat berkah.
  • Khafi = Kalem dan ngga suka pamer
  • Aydin = Cerdas (Arab)
  • Wahyudi = Nama ayahnya. Selalu mendapat berkah

  Khalid Abdul Aziz

  Khalifa Arkananta Sangkara
  • Khalifa = Pemimpin
  • Arkananta = Orang yang selalu diterangi
  • Sangkara = Orang yang membawa kemakmuran

  Kolby Al Ghifari

  Kumara Nagata Ikanah
  • Kumara = Anak laki-laki
  • Nagata = Berjiwa pemimpin
  • Ikanah = Berhati penunjuk

  L

  Lanang Nayareswara Pribadi

  Langit Kilau Pelangi

  Leonard Filbert Manegeng → Salah 1 keturunan Manegeng yang diharapkan kuat, berani, pandai dan berperilaku baik.
  • Leonard = Kuat dan berani seperti singa (Perancis, Jerman)
  • Filbert = Brilliant, sangat pandai (Anglo Saxon)
  • Manegeng = Nama keluarga

  Louis Xavier Alexander Pangeran yang bijaksana, cerdas, cemerlang, pembela umat manusia
  • Louis = Diambil dari St. Louis
  • Xavier = Bijaksana, cerdas, cemerlang
  • Alexander = Pembela umat manusia

  Luqman Abdulhakim Orang bijaksana yang senantiasa menjadi hamba Alloh Yang Maha Bijaksana
  • Luqman = Orang sholeh yang bijaksana yang kisahnya diabadikan dalam Alquran
  • Abdulhakim = Hamba yang maha bijaksana.

  M

  Mahira Dzkira → Supaya menjadi anak yang senantiasa mengingat Allah SWT agar terhindar dari Dosa
  • Mahira = Dari kata mahir, artinya cerdas, pinter
  • Dzikra = Dari kata Dzikir, artinya mengingat Allah SWT.
  Mahmud Fazhrul Ali (Buya)

  Makaio Anarghya Muhammad Anugerah Tuhan yang tidak ternilai harganya, Muhammad.
  • Makaio = Anugerah Tuhan (Hawai)
  • Anarghya = Tak ternilai harganya (Jawa Kuno)
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  Makaio Anarghya Ramadhan
  • Makaio = Anugerah Tuhan (Hawai)
  • Anarghya = Tak ternilai harganya (Jawa Kuno)
  • Ramadhan = ?

  Makaio Teduh Anarghya
  • Makaio = Anugerah Tuhan (Hawai)
  • Teduh = ?
  • Anarghya = Tak ternilai harganya (Jawa Kuno)

  Martyr Muhammad Irawan Anak dari keluarga Irawan yang rela berkorban untuk agamanya, yaitu Islam.
  • Martyr =  Terinspirasi dari judul lagu The Get Up Kids, “Martyr Me”. Person who sacrifice his self for his believe (Inggris).
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Irawan = Nama ayahnya
  Matthew Duncan Harvey J***
  • Matthew = Gift of god
  • Duncan = Dark skinned warrior (Scottish)
  • Harvey = Diambil dari nama kakeknya
  • J*** = Nama ayahnya

  Maula Arfagusti Naufal
  • Maula = Manusia yang dihormati, tuan besar
  • Arfagusti Arfa = Yang Mulia + Gusti = Gabungan nama ayah ibunya
  • Naufal = Dermawan

  Maula Yusuf Ibrahim Agar anak saya setampan Nabi Yusuf & semulia Nabi Ibrahim
  • Maula = Manusia yg dihormati, tuan besar
  • Yusuf & Ibrahim = Nama nabi
  Michiavelly Martin
  • Michiavelly = Diambil dari nama seorang ilmuwan, Machiavelly
  • Martin = Lahirnya bulan Maret
  Miguel Maliq Javier Knoch
  • Miguel = Pembawa kabar gembira
  • Maliq = Salah satu nama asmaulhusna, yang artinya sang Raja
  • Javier = Terang atau cahaya (Arab)
  • Knoch = Nama belakang ayahnya

  Mikail Shira Aydin Hadi Pemimpin perkasa pembawa rejeki yang selalu bernyanyi untuk kesejahteraan, cerdas dan memandu kearah kebaikan.
  • Mikail, Mikhail, Michael = Nama malaikat yang mengatur angin, menurunkan hujan/petir, membagikan rezeki pada manusia, tumbuh-tumbuhan juga hewan-hewan dan lain-lain di muka bumi in
  • Shira = Nada atau nyanyian (Hebrew).
  • Aydin = Cerdas (Arab)
  • Hadi = Nama keluarga; Pemandu ke arah kebenaran
  Mirza Pradana Putra Firmansyah
  • Mirza = Bangsawan di India
  • Pradana = Perdana, awal, no. satu
  • Putra = Anak laki-laki
  • Firmansyah = Nama belakang ayahnya
  Mochamad Kariza Al-Fakhri Seorang anak laki-laki yang dapat dibanggakan.
  Muhamad Altaf Adaby (Aby)
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Altaf Tough = Tangguh (Inggris)
  • Adaby = Berperilaku baik, beradab (Arab)

  Muhamad Dhiyaul Haque
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

  Muhammad Abiyyu Saqib
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

  Muhammad Adha Alfarras
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

  Muhammad Adib Ansharri Anak yg baik budinya dan penyayang kepada sesama.
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Adib = baik budi
  • Ansharri = penyayang, gabungan nama orang tua

  Muhammad Aditya Rafi Lesmana
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

  Muhammad Adyan Wildan → Lelaki dari Sorga.
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

  Muhammad Afief Asyraaf → Seorang yang bermartabat
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Afief = ?
  • Asyraaf = ?

  Muhammad Akhtar Fahmi
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Akhtar = A star, good man, yang terpilih
  • Fahmi = Faham

  Muhammad Akhtar Rayyan Izz al Diin Semoga anakku adalah anak baik yang terpilih untuk masuk surga dengan membawa  kekuatan agama Nabi Muhammad
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Akhtar = A star, good man, yang terpilih
  • Rayyan = Gate of heaven, pintu sorga bagi orang yangn berpuasa
  • Izz al Diin = Mighty of the faith, kekuatan agama

  Muhammad Aldino Putra Arya
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  Muhammad Altaf Al-’azzam
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Altaf = Baik hati
  • Al-’azzam = Tidak mudah terpengaruh (Kokoh)

  Muhammad Aqiel Isyaraf → Yang terpuji, bijaksana, terpelajar dan memiliki ketinggian
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

  Muhammad Aqil Danish → Semoga menjadi anak laki-laki yang terpelihara dan bijaksana seperti Nabi Muhammad
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

  Muhammad Ariel Putra Dian Karaga
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Ariel, Arielle, Ariele, Ariell, Arriel, Ahriel, Airial, Arieal, Arial = A lion of God (Hebrew)
  • Putra = Anak laki-laki
  • Dian = Lampu, penerang, pelita
  • Karaga = ?

  Muhammad Arya Indra Putra
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  Muhammad Aryan Ramadhan
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Aryan = Gabungan nama ayah ibunya
  • Ramadhan = Lahir pada bulan suci ramadhan
  Muhammad Athar Muhammad yang suci
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  Muhammad Bagas Setyo Wicaksono
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Bagas = Orang yang kuat dan teguh (Jawa)
  • Setyo = Setia (Jawa)
  • Wicaksono = Bijaksana (Jawa)

  Muhammad Bagus Samudra Wibowo
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Bagus = Baik, indah, tampan (Jawa)
  • Samudra = Laut (Indonesia)
  • Wibowo = Berkekuatan, bersinar, bijaksana

  Muhammad Bihar Al-Hubb
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

  Muhammad Bilal Chairulwalad (Bilal) Semoga menjadi anak laki-laki yang baik budi dan pekertinya juga bisa mengikuti keteladanan sang rasul yang selalu membawa kebaikan dan kebenaran serta senantiasa memiliki keteguhan iman di mana pun nanti ia berpijak.
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Bilal = Sang mua’adzin zaman rasulullah yang teguh imannya
  • Chairulwalad = Anak laki-laki yang baik. Anak laki-lakinya Chairul, Ayahnya

  Muhammad Bimandhanu Ramadhan
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

  Muhammad Daffa Ar Ridzki Pembela Nabi Muhammad yang penuh ridzki.
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

  Muhammad Damar Ramadhan
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

  Muhammad Danang Athaya
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

  Muhammad Danial Danish → Yang dirahmati nabi, Danial yang bijaksana
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

  Muhammad Darian Aquila Evarado → Lelaki yang pemberani, bebas, mandiri, dan makmur seperti nabi Muhammad SAW.
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Darian = Wealth (makmur, sejahtera)
  • Aquila = Brave (berani, tak gentar)
  • Evarado = Like an eagle (seperti elang yang bebas, tangguh, dan berwibawa)

  Muhammad Darrel Hugo Rabbani
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

  Muhammad Devan Rafandra Ameldy Puisi bahagia (anak adalah kebahagian yg Allah berikan).
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Devan = Puisi
  • Rafa = Bahagia
  • Ameldy = Gabungan nama ayah ibunya

  Muhammad Dhanial Adhitama
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

  Muhammad Dhimas Pranaya
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

  Muhammad Emir Rabbani Pemimpin terpuji dan amanah yang selalu mengingat Allah SWT. seperti Nabi Muhammad SAW.
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Emir = Pemimpin, pangeran
  • Rabbani = Selalu teringat pada Rabb-Nya, dari Allah SWT.

  Muhammad Fabian Maliq Athallah
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

  Muhammad Faqih Ghaisan Ismail
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Faqih = Ilmu fiqih
  • Ghaisan = Gagah
  • Ismail = Nama nabi

  Muhammad Farras Nashir
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

  Muhammad Fathan Muzayyin
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

  Muhammad Fathi Dhiyaulhaq
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

  Muhammad Fatih Xavier
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Fatih = Penakluk / pemimpin
  • Xavier = Cemerlang / gemilang
  Muhammad Fattah Rinjani → Semoga anak ini menjadi anak yang bisa membuka pintu rahmat dan rejeki dan menjadi anak semegah, setinggi dan sekuat gunung rinjani
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Fattah = Pembuka (dari Asmaul Husna Al-Fattah)
  • Rinjani = Gunung Rinjani

  Muhammad Fawwaz Kurniawan
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Fawwaz = Orang yg beruntung atau pemenang
  • Kurniawan = Nama ayahnya

  Muhammad Fayyadh Jamhur At-Tauhidi
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Fayyadh = Orang yg mulia

  Muhammad Fayyadh Kurniawan
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Fayyadh = Orang yg mulia

  Muhammad Gabrielle Al-Haidar
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

  Muhammad Galuh Bintoro
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Galuh = Perak, ratna, intan (Jawa)
  • Bintoro = Prajurit kelas menengah (Jawa)

  Muhammad Ghani Ilmy Hanan Rochimat Anak lelaki yang kelak jadi orang kaya akan ilmu dan rezeki serta penyayang.
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Ghani = Orang kaya
  • Ilmy = Ilmu
  • Hanan = Rezeki
  • Rochimat = Penyayang

  Muhammad Ghofran Pradana Anak pertama yang penyabar/pemaaf lagi jujur
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Ghofran = Pemaaf / penyabar
  • Pradana = Pertama

  Muhammad Hannan Massimo Madjid
  Muhammad Harith Irfan
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Harith = Kuat, berusaha
  • Irfan = Kebijaksanan, kesyukuran, pengetahuan

  Muhammad Irfan Arsyad Pengikutnya Nabi Muhammad yang berilmu pengetahuan dan selalu diberi petunjuk oleh Allah Swt.
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Irfan = Yang berilmu pengetahuan
  • Arsyad = Yang selalu diberi petunjuk

  Muhammad Irfan Darwisy → Kebijaksanaan, kesyukuran, pengetahuan, warak.
  Muhammad Irfan Nafian → Yang terpuji dan memiliki pengetahuan yang bermanfaat.
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Irfan = Pengetahuan
  • Nafian Nafi = Yang bermanfaat

  Muhammad Kenzie Fairel Athar Al Habsyi
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

  Muhammad Najmi Zahran Putra Abdans
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Najmi Zahran = Bintang yang berkilauan
  • Putra = Anak laki-laki
  • Abdans = Gabungan nama ayah ibunya

  Muhammad Nararya Alvaro
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

  Muhammad Naufal Adhipranata Bajeri
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Naufal = Tampan dan dermawan

  Muhammad Naufal Aliif
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Naufal = Tampan dan dermawan

  Muhammad Naufal Anezli Anak yang tampan, dermawan lagi terpuji
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Naufal = Tampan dan dermawan
  • Anezli = Gabungan nama ayah ibunya

  Muhammad Naufal Zuhdi Makarim → Muhammad laki-laki yang tampan yang memiliki sifat zuhud & berakhlaq mulia.
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Naufal = Tampan dan dermawan
  • Zuhdi = Zuhud (rendah hati) terhadap harta dunia
  • Makarim = Memiliki akhlaq yang mulia

  Muhammad Nur Abiyyu → Cahaya agung
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Nur = Cahaya
  • Abiyyu = ?

  Muhammad Rafi Hanifaldin Alghani
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

  Muhammad Rafif Sava Adyvka → Anak soleh yang berpembawaan tenang dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW yang taat, putra dari ayah dan ibunya
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Rafif = Anak yg soleh
  • Sava = Tenang
  • Adyvka = Gabungan nama ayah ibunya

  Muhammad Raihandra Syahputra
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Raihandra = Diambil dari gabungan nama kakek dan neneknya, Raihan, Johan dan Indra.
  • Syahputra = Putra dari Marviansyah

  Muhammad Ranggaputra Indrajana
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Ranggaputra Rangga = Bunga, ksatria/pegawai kerajaan (Jawa & Kawi) + Putra = Anak laki-laki
  • Indrajana = Nama dari ayahnya

  Muhammad Raskha Aqila
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

  Muhammad Rasyad Fauzan Jalan yang lurus menuju kemenangan.
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

  Muhammad Rayyan Aryastya
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Rayyan = Pintu surga bagi orang-orang yang berpuasa (Arab)
  • Aryastya = ?

  Muhammad Revy Hafidz
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Revy = ?
  • Hafidz = Karena anak gw lahir di bulan hafidz

  Muhammad Rizky Ramadhan
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

  Muhammad Setyobimo Widyarto
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  Muhammad Shahrul Iman
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

  Muhammad Syahrul Ayman
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

  Muhammad Tristan Amadeo
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Tristan, Trystan, Tris, Tristam, Tristen, Tristian, Tristin, Triston, Tristram = A sorrowful man, in Arthurian legend, a knight of the Round Table (Celtic)
  • Amadeo = ?

  Muhammad Vito Raditya Arethusa
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

  Muhammad Zaky Rabbani
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran

  Muhammad Zhafran Aqila → orang yang beruntung karena menggunakan akalnya (panjang akalnya)
  • Muhammad = Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
  • Zhafran = Orang yang beruntung
  • Aqila = Berakal

  N

  Nabil Shibra Primadi

  Nadhif Abel Pranaja Lubis
  • Nadhif = Bersih (Arab)
  • Abel = Nafas kehidupan (Latin)
  • Pranaja = Anak laki-laki (Kawi)

  Nail Rabani Semoga menjadi orang yg ikhlas memberi karena Allah SWT dan tidak mengambil apa yang bukan haknya”
  • Nail = Yang suka memberi
  • Rabani = Allah SWT

  Nararya Attila Hamzah
  • Nararya = Yang dimuliakan
  • Attila = Seperti ayah
  • Hamzah = Nama ayahnya

  Nararya Pilar Mahardika (Nara) Semoga menjadi seseorang yang dimuliakan karena dia memiliki tiang/pilar ilmu dan agama
  • Nararya = Seseorang yang dimuliakan
  • Pilar = Tiang penguat
  • Mahardhika = Berilmu dan beragama

  Naufal Ardya Dhaifullah → Pemuda yg tampan anak dari Ariyani dan Yanto semoga benar-benar menjadi tamu Allah SWT.
  • Naufal = Pemuda yg tampan, dermawan
  • Ardya = Gabungan nama ayah ibunya, Ariyani dan Yanto
  • Dhaifullah = Tamu Allah SWT.

  Naufal Gusny Wibowo Anak laki-laki yg tampan luar dalam serta arif dan bijaksana
  • Naufal = Laki-laki yang tampan, semoga jadi anak yg tampan paras, hati dan budi pekertinya
  • Gusny = Gabungan nama ayah ibunya, Agus dan Denny
  • Wibowo = Semoga jadi laki-laki yang berwibawa, arif dan bijaksana

  Naufal Mahbub Hendry (Zizou) → Pemuda gagah kesayangan, Hendry

  Naufal Shidqi Al-Fakhri Semoga menjadi anak laki-laki yang ganteng, jujur & dermawan serta bisa jadi pelindung dan kebanggan bagi dirinya sendiri, orangtua, juga orang lain
  • Naufal = Pemuda yg tampan, dermawan
  • Shidqi = Jujur
  • Fakhri = Pelindung, kebanggaan

  Naufal Shidqii Yunaeditian Anak yang tampan dan jujur
  • Naufal = Pemuda yg tampan, dermawan
  • Shidqii = Jujur, benar
  • Yunaeditian = Gabungan nama ayah ibunya

  Naufal Takashi

  Naufal Zaki
  • Naufal = Pemuda yg tampan, dermawan
  • Zaki = Pertumbuhan yang baik

  Naufal Zhafif Adrian Pemuda yg tampan, dermawan, cerdik anak dari Ade & Riri
  • Naufal = Pemuda yg tampan, dermawan
  • Zhafif = Cerdik & cerdas
  • Adrian = Anak dari Ade & Riri

  Naufal Zidane → Laki-laki yg bertambah tampan.
  • Naufal = Pemuda yg tampan, dermawan
  • Zidane = ?
  Nayana Azzaira Prayogo
  Neema Vega K***
  • Neema = Berkah
  • Vega = Bintang terang
  • K*** = Nama ibunya
  Nur Izzan Natrah
  • Nur = Cahaya
  • Izzan = Kepatuhan
  • Natrah = Gembira

  O

  Oliver Nathaniel Chandra →Anak cakep dan baik, penuh kasih sayang, karunia dari Tuhan
  • Oliver = Baik dan penuh kasih sayang
  • Nathaniel = Karunia Tuhan
  • Chandra = Cakep

  P

  Padika Dama Rangkaibumi →Syair tentang cinta yang merangkai bumi
  • Padika = Syair (Sansekerta)
  • Dama = Ikatan Kasih (Sansekerta)
  • Rangkaibumi = Merangkaibumi
  Pijar Sahistya Mahiswara
  Pilar Arezki Avicenna
  • Pilar =  Made such a perfect name, cause he was the strongest one at the time and we pray he’ll remain strong for the rest of his life
  • Arezki = Diambil dari Ar-Razk (asmaul husna), yg artinya pemberi rezeki
  • Avicenna = Nama ayahnya
  Pradipta Raditya →Semoga menjadi anak yang berguna, memberi penerangan dan pencerahan bagi siapa saja, seperti cahaya matahari.
  • Pradipta = Cahaya
  • Raditya = Matahari
  Pramadiptha Vasska P***
  • Pramadiptha Pramad = Kabar gembira + Diptha =?
  • Vasska = Kingly
  • P*** = Nama ayahnya
  Pramudito Bagas Umboro
  Putra Immanuel Eka P***
  • Putra = Anak laki-laki
  • Immanuel = Tuhan Beserta Kita,
  • Eka = Pertama
  • P*** = Nama ayahnya
  Putrama Alun Tulodho Putra pertama yang senantiasa bagaikan ombak, dapat menjadi suri teladan yang baik dimanapun dia berada.
  • Putrama = putra pertama
  • Alun = Ombak. Ombak bersifat terus menerus/senantiasa ada
  • Tulodho = Teladan.

  Q

  Qaisar Muhammad Naufal Raja yang terpuji dan tampan
  • Qaisar = Raja
  • Muhammad = Nabi Muhammad (terpuji)
  • Naufal = Nama ayahnya. Tampan
  Qaiser Gentza Abyaz
  • Qaiser = Kaisar, raja
  • Gentza = Damai
  • Abyaz = Cerdas & pintar
  Qianno Abrary Sigie

  R

  Radhika Aditya Syandra Semoga anak kami bisa menjadi penerang dan selalu makmur.
  • Radhika = Makmur, sukses
  • Aditya = Matahari
  • Syandra = Nama ayahnya
  Radhin Nabil Alauna Orang yang ikhlas, mulia dan tinggi derajatnya
  • Radhin = Ikhlas, ridho
  • Nabil = Mulia, bersih
  • Alauna = Tinggi derajatnya
  Radithya Arkaan Darmawan
  • Radithya = Sunshine (Sanksekerta)
  • Arkaan = Mulia
  • Darmawan = Nama ayahnya
  Radithya Bagas Arissaputra Pramono
  Radithya Javas Nararya Matahari, seorang yang cekatan tapi juga mulya
  Raditya Nalendra Prabowo
  Raees Ruzzermie →Kekayaan, penghulu (ketua) dan kelembutan hati, waraq.
  Rafael Donald Stysha Lie
  • Rafael = Disembuhkan oleh Allah, malaikat agung (Ibrani)
  • Donald = Pemimpin dunia (Irlandia)
  • Stysha = Gabungan nama ayah ibunya, Setiawan dan Elisa
  • Lie = Nama keluarga ayahnya
  Rafael Nugroho Putra Susanto
  Rafael Otniel Aritonang
  • Rafael = Pahlawan Tuhan
  • Otniel = Lion of God
  • Aritonang = Nama keluarga ayahnya
  Rafael Sebastian Yusuf → Si tampan yang meningkatkan derajat orang tua
  Rafandra Aqlan Lazuardi Semoga menjadi orang yang dengan kesejahteraan, keberanian dan kecerdasannya membuat dunia lebih cerah seperti cerahnya langit biru.
  • Rafandra Rafa = Kesejahteraan + Andra = Keberanian
  • Aqla = Kecerdasan
  • Lazuardi = Langit Biru (pagi) Yang Cerah
  Rafardhan Athalla El Ferri (Rafa)
  • Rafardhan = Cahaya
  • Athalla = Anugerah Allah SWT.
  • El Al = Ketampanan, kecerdasan, intelek
  • Ferri = Nama ayahnya
  Rafasyah Al Haddy →Penunjuk Jalan ke tempat yg lebih tinggi.
  Raffertha Varen P***
  • Raffertha = Kesejahteraan
  • Varen = Superior
  • P = Nama ayahnya
  Raganata Rizky Rayala
  Rahadian Azka Dinata (Diaz) → Semoga menjadi anak yang bisa menjadi pelita di keluarga Dinata, dan dapat menerangi dan menjadi panutan keluarganya kelak.
  • Rahadian = Pelita hati
  • Azka = ?
  • Dinata = Nama kakeknya
  Raihan Bagas Kriskayana Semoga menjadi anak yg sehat, dermawan dan dapat mengharumkan nama keluarga lewat prestasinya.
  • Raihan = Wangi
  • Bagas = Ssehat
  • Kriskayana Kris = Nama keluarga + Kayana = Dermawan
  Raisyauqi Mika Yusuf →Pemimpin yang dirindukan, berasal dari keluarga Mika dan diharapkan seganteng nabi Yusuf.
  • Raisyauqi Rais = Pemimpin/ketua + Syauqiya, Syauqi = Yang dirindukan (Arab)
  • Mika = Gabungan nama ayah ibunya, Fahmi dan Siska.
  • Yusuf = Nama nabi. Nama kakeknya
  Raja Ahyan Ahurayazda Ranfa Orang yang bijaksana sebagai hadiah dari Allah SWT.
  • Raja = Nama keluarga (Melayu)
  • Ahyan = Hadiah dari Allah (Arab)
  • Ahurayazda = Lord of wise (Persia)
  • Ranfa = Gabungan nama ayah ibunya.

  Raja Muhammad Farhan Shah
  • Raja = Ketua
  • Muhammad = Yang terpuji
  • Farhan = Kegembiraan
  • Shah = Pemimpin
  Rajendra Aryapasa Milano Raja yang agung dan gagah berani yang lahir pada waktu ayahnya kuliah pasca sarjana milik Mala dan Tono
  • Rajendra = Raja yang agung
  • Aryapas Arya = Pemuda bangsawan yang gagah dan berani + Pasa = Lahir waktu ayahnya kuliah pasca sarjana
  • Milano = Milik Mala dan Tono

  Raka Sayyidinnas

  Rakha Yumada Dhananjaya
  • Rakha = Kakak
  • Yumada = Nama ayah ibunya
  • Dhananjaya = Nama besar Arjuna setelah jadi raja, pemimpin agama, pemimpin pemerintahan

  Rakhaa Yusuf Anugrah Zikrie
  • Rakha = Hidupnya senang (Arab)
  • Yusuf = Nama nabi
  • Anugrah = Anugrah dari Allah SWT.
  • Zikrie = Nama ayahnya

  Ranieri Azizou Muhammad Noor → Ksatria perkasa atau penasihat mulia yang bercahaya seperti Nabi Muhammad.

  Raqilla Al-Abrar

  Rasya Muhammad Athaya Semoga anakku sebagai hadiah dr Allah akan menjadi umatnya nabi Muhammad yang senantiasa solat dan bersyukur.
  • Rasya Raki = Sholat + Syakir = Syukur
  • Muhammad = Nabi Muhammad
  • Athaya = Petunjuk/Hadiah dr Allah

  Rasyid Mutazsiraj

  Rasyid Salman Yusuf Wardhani Insya Allah Rasyid akan menjadi laki2 yang ganteng, selalu diberi petunjuk oleh Allah SWT, dan selamat dunia akhirat
  • Rasyid = Yang diberi petunjuk
  • Salman = Yang selamat
  • Yusuf = Nama nabi, nama kakeknya
  • Wardhani = Nama belakang ayahnya

  Rawikoro Aryo Purwosunu

  Razan Muhammad Reza

  Razan Nadhil Yaz

  Raziq Muzakki Assajid

  Reidandy Dimas Harimurti

  Reiner Putra Indrayanto
  • Reiner = Ksatria yang bijaksana
  • Putra = Anak laki-laki
  • Indrayanto = Nama keluarga

  Reiza Daffa Hanif Pria tampan pandai membaca Alquran.

  Reyhan Bayu

  Reynard Aurelius Manuel Orang yang Gagah Berani, Bijaksana, Sukses, Bahagia & selalu disertai Tuhan.
  • Reynard = Gagah Berani & Bijaksana
  • Aurelius = Sukses & Bahagia
  • Manuel = Disertai Tuhan

  Rhafy Ahmad Arrumy Seorang anak laki-laki yang lahir dari darah daging (keturunan) ayah bundanya yang selalu dapat meninggikan (menegakkan) tiang agama, berakhlak mulia dan terpuji dalam setiap tingkah lakunya.
  • Rhafy = Yang meninggikan, mulia
  • Ahmad = Terpuji
  • Arrummy = Asal keturunanku

  Riansyah Azzammudin Anas

  Rifqi Andika Putra

  Rikza Daffa Raditya Orang yang dapat bertahan hingga akhir karena mempunyai pertahanan yang kuat adalah anakku
  • Rikza = The last man standing
  • Daffa = Orang yang punya pertahanan yang kuat
  • Raditya = Nama ayahnya

  Rimbatara Neomardhika (Neo) Cowok petualang yg cinta lingkungan dan bisa jadi pemimpin yg membebaskan org dari ketertindasan.
  • Rimbatara = Tokoh komik ciptaan ayahnya Pinot, lelaki petualang dan penjelajah hutan yg cinta lingkungan.
  • Neomardhika = Pemimpin baru yang membebaskan

  Rio Prabu Buana

  River Ifham Asfari Mukrim Sungai yang Memahami Perjalanannya, Sungai yang mengerti bagaimana harus mengalir dan kemana harus bermuara.
  • River = Sungai
  • Ifham Fahima = Memahami atau mengerti (Arab)
  • Asfari Safar = Perjalanan (Arab)
  • Mukrim = Nama kakeknya. Karim = Bijaksana (Arab)

  Rivshultan Raza Alif Dzakiyy → Harapan orang tua agar menjadi pemimpin yg friendly dan pintar
  • Rivshultan Riv = Diambil dari nama ayahnya, Rival + Shultan = Pemimpin (Arab)
  • Raza = Harapan (Arab)
  • Alif = Friendly (Arab); Yang pertama (diambil dari huruf pertama hijaiyah)
  • Dzakiyy = Pintar

  Rizqy Alisha Hendrawan Anaknya Eka Budi Hendrawan yg merupakan rejeki dari Allah SWT. yang akan selalu dilindungi Allah SWT.
  • Rizqy = Rejeki
  • Alisha = Wanita yg slalu dilindungi Tuhan
  • Hendrawan = Nama ayahnya, Eka Budi Hendrawan

  Rizwan Chandra Wijaya

  S

  Sabqi Nararya Donata → Putra yang menjadi keutamaan orangtuanya dan dimuliakan oleh lingkungannya dan orang lain
  • Sabqi = Keutamaanku (Sansekerta)
  • Nararya = Yang dimuliakan (Sansekerta)
  • Donata = Nama belakang ayahnya
  Sandya Defa Mahardika →Persatuan Denni dan Ulfa yang berbudi luhur
  • Sandya = Persatuan
  • Defa = Gabungan dari nama ayah ibunya, Denni & Ulfa
  • Mahardika = Berbudi luhur
  Satrio Seno Zaffran Nugroho
  Saqowi Hanzalah → Kemurahan hati yang disegani
  Semeru Al-Ghazali Yusup (Aga)
  • Semeru = Nama gunung tertinggi di pulau Jawa,
  • Al-Ghazali = Nama salah satu imam besar (Imam Al – Ghazali)
  • Yusup = Nama ayahnya
  Seth Alexander Jakub → Sang panglima besar yang terpilih
  • Seth = Appointed, yang terpilih
  • Alexander = Defender of men, panglima besar
  • Jakub = family name
  Setyo Dwi Cahyo Setia Dua Cahaya
  • Setyo = Setia
  • Dwi = Dua ( anak Kedua )
  • Cahyo = Cahaya
  Shah Rizqin Abrisam
  • Shah = ?
  • Rizqin = Rezeki pemberian Allah SWT.
  • Abrisam = Ketampanan, kelembutan
  Shallom Haverim Calvary
  • Shallom = salam damai
  • Haverim = altar pemujaan
  • Calvary = nama bukit di Israel artinya bukit kemenangan, damai dalam kemenangan
  Silmy Hasyemy Chehab
  • Silmy = Keselamatan
  • Hasyemy = Keturunan-keturunan yang baik
  • Chehab = Nama blakang keluarga ayahnya
  Siva Keefe Savero
  • Siva = Beruntung
  • Keefe = Cakep, tampan
  • Savero = Cemerlang
  Sri Huga Wastu Parama
  Steven Alexis Pateh
  Sulthan Al Hafidz Eka Putra
  Sulthan Naufal Putra
  Sulthan Syahrel Syarifuddin
  Syahdu Fauzan Abdillah → Saksi Kemenangan Hamba Allah SWT.
  • Syahdu, ‘Aasyhadu = Saksi/tenang
  • Fauzan = Kemenangan
  • Abdillah = Hamba Allah
  Syamil Dzikra Avicenna

  T

  Teuku Aghnando Bhimasena Karimuddin (Aghnan) Semoga menjadi pria yang berdikari, kuat, bertanggung jawab, cinta keluarga, penuh kasih sayang dan cinta damai.
  • Teuku = Gelar bangsawan opa buyutnya Aghnan yang diwariskan ke Aghnan
  • Aghnando Aghna =  Seseorang yang berdikari (Arab) + Ando = Wisteria yang damai (Jepang)
  • Bhimasena = Nama tokoh dalam pewayangan. Seseorang yang kuat, bertanggung jawab, cinta keluarga dan penuh kasih sayang
  • Karimuddin = Nama keluarga ayahnya

  Theodorus Andaru Anargya

  Thoriq Fakhruddin Zahwan

  Thoriq Muhammad Al Fatah

  Tobey Kenshin Lim Semoga jadi anak yang percaya dengan Tuhan, sayang dan disayang oleh Tuhan

  • Tobey, Tobias =  God is good (Hebrew)
  • Kenshin Ken = Modest; Shin = Truth (Japanese)
  • Lim = Nama keluarga

  Travis Nizar Maheswara

  • Travis = Diambil dari nama drummer grup band aliran punk, Blink 182, Travis Barker
  • Nizar = ?
  • Maheswara = ?

  Tsaqif Hudzaifah Taqiyul Wahid

  • Tsaqif = Yang luas ilmunya atau yang mudah faham
  • Hudzaifah = Sahabat kepercayaan Nabi
  • Taqiyul Wahid = Yang bertaqwa kepada yang Esa

  U

  Umar Jaeweny Rochmat Umar yang menjwai hidup dengan penuh barokah
  • Umar = Sahabat nabi yang kukagumi
  • Jaeweny = Njawani ono ing ndonya iki. Menjiwai hidup di dunia ini
  • Rochmat = Diberkahi

  V

  Vadlan Naufal Hafiz

  • Vadlan = ?
  • Naufal = Pemuda tampan
  • Hafiz = ?

  Venantius Briel Santoso

  Vincentius Nolan Nathanael Selfianto

  • Vincent, Vicente, Vicenzio, Vicenzo, Vin, Vince, Vincens, Vincente, Vincentius = One who prevails; the conquerer (Latin)
  • Nolan, Nolen, Nolin, Nolon, Nolun, Nolyn, Noland, Nolande = A famous and noble man; a champion of the people (Gaelic)
  • Nathanael, Nathaniel, Nathan, Natanael, Nataniel, Nathaneal, Nathanial, Nathanyal, Nathanyel, Nethanel = A gift from God (Hebrew)
  • Selfianto = Gabungan nama ayah ibunya

  Vito Auditya
  • Vito = Anak Kemenangan
  • Auditya = ?

  W

  Wira Mahadika Respati

  X

  Xavier Mikhail Abimanyu Cahaya terang pembawa rizki yang tidak punya rasa takut
  • Xavier, Zavier, Javier = Cahaya terang (Arabic)
  • Mikhail = Malaikat pembawa rizki
  • Abimanyu = Tokoh pewayangan, satria pemberani yang tidak punya rasa takut
  Xisco Ghani Winatra Orang yg merdeka/bebas yg kaya dan suka berbagi.
  • Xisco = Diambil dari nama pemain sepakbola muda Spanyol yg bertalenta namanya. Merdeka/bebas.
  • Ghani = Kaya/berkecukupan, dengan harapan bisa meningkatkan derajat orang tua atau keluarganya.
  • Winatra Winatra = Berbagi rata (Sansekerta); Wina = Gabungan nama ayah ibunya, Windu dan Dina;Tra = Putra, karena anak laki-laki

  Y

  Yudhistira Bagus Panji Andisa

  Yusuf Alaudin Fauzi Seorang lelaki tampan yg mencari kemuliaan agama untuk mencapai kemenangan
  • Yusuf = Nabi Yusuf AS yg terkenal dengan ketampanannya
  • Alauddin = Kemulian agama
  • Fauzi = Kemenangan

  Yusuf Alauddin Fauzi Seorang lelaki tampan yg mencari kemuliaan agama untuk mencapai kemenangan
  • Yusuf = Nabi Yusuf AS yg terkenal dengan ketampanannya
  • Alauddin = Kemulian agama
  • Fauzi = Kemenangan

  Z

  Zachary Fallad

  • Zachary = Nama nabi
  • Fallad = Pejuang/keutamaan (Arab)

  Zakiyyan Akinari Zahra Perempuan mulia yang beruntung dan bijaksana

  Zayyan Arkana Hakim

  • Zayyan = Cemerlang
  • Arkana = Berhati Lapang. Penjaga
  • Hakim = Nama belakang ayahnya. Bijaksana

  Zayyan Muhammad Murtadha Pemuda tampan lagi di ridhoi Allah SWT.

  Zelena Mahendra Kencanamaya

  Zhafran Syah Khair

  • Zhafran, Zafran = Kejayaan (Arab)
  • Syah = ?
  • Khair = ?

  Zia Ramadhan Laksmana → Cahaya dibulan yang suci
  • Zia = Cahaya
  • Ramadhan = Bulan yang suci
  • Laksmana = Diambil dari nama ayahnya. Nama tokoh dalam pewayangan

  Ziyad Altair Adha Semoga bisa membuat malam lebih cerah dengan sinarnya dan akan terbang lebih tinggi daripada elang yang terbang di siang hari
  • Ziyad = Lebih
  • Altair = 1) Nama bintang (bintang tercerah ke-12 di langit malam), karena lahirnya di bulan zulhijjah, bulan ke 12 di penanggalan Islam. 2) Flying eagle
  • Adha = Gabungan nama ayah ibunya